Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc phải làm như thế nào ?

 

Người lao động (đặc biệt là lao động nữ) có rất nhiều vướng mắc pháp lý liên quan đến chế độ thai sản như điều kiện hưởng chế độ thai sản, số tiền và cách tính tiền thai sản… Luật sư sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể một số vướng mắc liên quan:

xem thêm :  shop hoa tươi gia lai 

Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc phải làm như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 điều kiện hưởng chế độ thai sản với lao động nữ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;…

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo quy định trên, nếu bạn không rơi vào trường hợp nghỉ việc để dưỡng thai như khoản 2 Điều 31 thì khi nghỉ việc, để được hưởng chế độ thai sản, bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hướng dẫn như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Xét cụ thể trường hợp của bạn, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm xã hội được vừa đủ 6 tháng (nếu tính cả tháng 3) như vậy, bạn sẽ đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Vì bạn đã nghỉ việc, nên nếu muốn hưởng chế độ thai sản, bạn phải tự chuẩn bị hồ sơ gồm: bản sao giấy khai sinh hoặc chứng sinh của con và sổ bảo hiểm xã hội. Sau đó nộp càng sớm càng tốt cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương nơi bạn đang cư trú để giải quyết chế độ thai sản.

>&gt Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

Luật sư tư vấn

Vì thông tin bạn cung cấp chưa nêu rõ bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ năm bao nhiêu nên chúng tôi không thể trả lời chính xác liệu vợ bạn có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện được hưởng chế độ thai sản không phụ thuộc vào tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, theo đó, người lao động muốn hưởng chế độ thai sản thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh. Cụ thể:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Đối với trường hợp của bạn để biết mình có được hưởng chế độ thai sản hay không thì bạn xác định tháng dự sinh của mình là tháng mấy? từ đó tính ngược lại 12 tháng từ tháng dự sinh xem đóng bảo hiểm xã hội được bao nhiêu tháng. Nếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn từ đủ 6 tháng trở lên thì bạn đủ diều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Tư vấn về điều kiện nhận tiền thai sản khi xin nghỉ việc tại công ty do đi lại khó khăn ?

Trả lời:

Khoản 2, khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo quy định trên, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Về khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con, theo khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn được tính từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Trong khoảng thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng (tính từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018). Do vậy, bạn đã đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Nếu nghỉ việc trong tháng 5 thì có được nhận tiền bảo hiểm thai sản hay không? Như đã tính ở trên, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 tháng, tức là vượt điều kiện đóng tối thiểu 6 tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 31. Dù bạn nghỉ ngay trong tháng 5 thì vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Chưa kể theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội thì trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Nếu bạn đã đi làm trên 14 ngày làm việc trong tháng 5 thì hiện tại bạn xin nghỉ luôn thì vẫn được tính đóng bảo hiểm xã hội cho tháng 5 năm 2018.

>&gt Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

Hồ sơ thai sản của em bị bên bảo hiểm xã hội từ chối vì lí do nghỉ trước khi sinh quá 2 tháng. Vậy là đúng luật bảo hiểm nhưng trường hợp của em là bị động thai nên em mới xin nghỉ dưỡng thai. Như vậy em có được nhận tiền thai sản không ạ ?

Em xin cảm ơn.

Bị động thai xin nghỉ dưỡng thai thì có nhận được tiền thai sản không  ?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, với trường hợp lao động nữ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mang thai nhưng phải nghỉ dưỡng thai, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, bạn phải tuân thủ điều kiện theo khoản 3 Điều 31, cụ thể:

– Bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên;

– Phải nghỉ việc để dưỡng thai thiêu chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền;

– Trong thời gian 12 tháng trước khi sinh, bạn phải đóng từ đủ 03 tháng bảo hiểm xã hội trở lên;

Xét trường hợp của bạn, bạn mới đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng nên không đáp ứng điều kiện hưởng chế độ theo khoản 3. Tuy nhiên, thời gian đóng bảo hiểm của bạn lại đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 31, cụ thể:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn, theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tính từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017. Thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 tháng nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Việc bạn nghỉ trước khi sinh không ảnh hưởng gì đến việc bạn được hưởng chế độ thai sản vì bạn đã thỏa mãn điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Bạn hoàn toàn có thể thỏa thuận nghỉ không lương thời gian trước sinh sau đó khi sinh xong thì hưởng chế độ thai sản bình thường.

>&gt Xem thêm:  Luật sư tư vấn mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến

Hôm nay ngày 13/04/19 em đang mang thai tuần thứ 11 tức là gần 3 tháng rồi ạ. (Dự kiến ngày sinh là ngày 06/11/2019). Xin luật sư tư vấn giúp em, trường hợp của em như vậy thì có được hưởng tiền thai sản không ạ.
Xin chân thành cảm ơn ạ.

Người gửi: Thanh Thảo

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động, BHXH gọi:1900.6162

Trả lời:

Điều 31, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Bạn dự kiến sinh là ngày 06/11/2019. Thời gian mười hai tháng trước khi sinh, trong khoảng thời gian này nếu bạn có 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên bạn mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>&gt Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện, mức hưởng và thủ tục hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến, chuyển tuyến, vượt tuyến

>> Luật sư tư vấn luật Bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ thai sản của chồng khi vợ không tham gia BHXH. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm y tế trực tuyến miễn phí

Em tôi ba năm trước bị kết án tù về tội cướp tài sản, tòa xử 5 năm tù, trong các đợt ở trại thì em tôi luôn chấp hành tốt các quy định và đều đạt khá trở lên, vậy cho tôi hỏi điều kiện để tha tù trước …

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau …

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong …

Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân …

Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động có quyền rút tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu sau 12 tháng không có nhu cầu tiếp tục đóng tiền bảo hiểm xã hội, không tiếp tục tham gia bảo hiểm …

VD: trợ cấp thất nghiệp rút bảo hiểm xã hội 1 lần nghỉ thai sản tai nạn lao động cách tính bảo hiểm

(*) Lưu ý: Cước phí kết nối với các đầu số tư vấn dịch vụ 1900 của Luật Minh Khuê là 8.000 VNĐ/01 phút đối với tất cả các nhà mạng

xem thêm  shop hoa tươi lê đức thọ

Thủ tục nhận tiền thai sản khi đã nghỉ việc phải làm như thế nào ?

Người lao động (đặc biệt là lao động nữ) có rất nhiều vướng mắc pháp lý liên quan đến chế độ thai sản như điều kiện hưởng chế độ thai sản, số tiền và cách tính tiền thai sản… Luật sư sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể một số vướng mắc liên quan:

 xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi shop hoa tươi

điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

cây ba kíchđặt tên đẹp ,Những câu nói hay , Rối Loạn Cương dương , 

xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp

 

 

 

Chát Zalo
Gọi Điện