Mã Số Thuế Cổng Ty Mới Thành Lập

0316955239 – CÔNG TY TNHH GEDEON RICHTER VIỆT NAM

0316955239 – CÔNG TY TNHH GEDEON RICHTER VIỆT NAM

0316955239 – CÔNG TY TNHH GEDEON RICHTER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GEDEON RICHTER VIỆT NAM
Tên quốc tế GEDEON RICHTER VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên viết tắt GEDEON RICHTER VIETNAM LTD
Mã số thuế 0316955239
Địa chỉ Số 214, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Người đại diện ÉVA NOVÁK
Ngày hoạt động 2021-08-28
Cập nhật mã số thuế 0316955239 lần cuối vào 2021-08-29 17:00:06.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). (CPC 622)
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). (CPC 622)
4690 Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). (CPC 622)
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính (CPC 841); – Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842).
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849).
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: – Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843); – Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844). (Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không được cung cấp “dịch vụ thông tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm cả xử lý giao dịch (có mã CPC 843**) và dịch vụ truyền dẫn dữ liệu và tin (có mã số CPC 7523**).)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: – Dịch vụ tư vấn quản lý chung (CPC 86501); – Dịch vụ tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh) (CPC 86502); – Dịch vụ tư vấn quản lý marketing (CPC 86503); – Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504); – Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505); – Dịch vụ quan hệ cộng đồng (CPC 86506); và – Dịch vụ tư vấn quản lý khác (CPC 86509). (Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn thường được các tổ chức trung gian tài chính ngắn hạn cung cấp; hoạt động liên quan thuộc lĩnh vực quảng cáo; thực hiện dịch vụ tư vấn giáo dục, việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang.)
7213 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thử nghiệm đối với y tế và dược (CPC 85105).
7320 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 86401). (Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư không được thực hiện lĩnh vực dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402.)
8699 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Chuẩn bị và phát triển các kế hoạch nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng; – Cung cấp tư vấn và quản lý các thử nghiệm lâm sàng; và – Thay mặt khách hàng giám sát, kiểm tra chất lượng để đảm bảo các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện tuân thủ các kế hoạch nghiên cứu liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các dữ liệu đó sẽ được tạo ra, ghi chép và báo cáo theo quy trình “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng” và các quy định có liên quan. (Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng quy định tại Điều 33, thực hiện các quyền và trách nhiệm quy định tại Điều 42 và Điều 52; các điều từ Điều 86 đến Điều 95 về thử thuốc trên lâm sàng của Luật Dược 2016; Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng.)
9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết vị văn phòng, bao gồm cả máy tính (CPC 845).

0316955239 – CÔNG TY TNHH GEDEON RICHTER VIỆT NAM

Shop hoa tươi nam định, shop hoa tươi quảng bình

Thông Tin THêm Mã Số Thếu Doanh Ngiệp theo tỉnh THành

 xem thêm >> hoa sinh nhật, hoa khai trương, hoa chia buồn , điện hoa 24gio . shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

Chúng Tôi là Shop Bán hoa Nhé Cả Nhà 

điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi
xem thêm >> hoa sinh nhật đẹp , lẵng hoa khai trương ,  điên hoa chia buồn , dien hoa 

 

Trả lời