Top những bài thơ nhớ người yêu được chia sẻ nhiều nhất 2021

Top những bài thơ nhớ người yêu được chia sẻ nhiều nhất 2021

 

Nguyễn Duy Quang

Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ của những người yêu xa. Những người đang chìm đắm trong tình yêu ai cũng mong muốn được gần bên nhau để sẻ chia, để vun đắp tình cảm. Yêu nhau gần mấy cũng chưa đủ, xa nhau một lúc đã thấy nhớ.Đó chính là lý do vì sao khi yêu xa các chàng trai, cô gái lại cồn dào, da diết trong nhớ thương đến vậy. Nỗi nhớ trong tình yêu được đưa vào trong thơ ca không ít và thường mang nhiều màu sắc khác nhau. Thơ nhớ người yêu có khi nhẹ nhàng, có khi đau đớn, xót xa…. Hãy đọc chùm thơ nhớ người yêu mà snvt.vn sưu tầm dưới đây để thấy rằng mình có trong đó hay không nhé!

Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ của những người yêu xa. Những người đang chìm đắm trong tình yêu ai cũng mong muốn được gần bên nhau để sẻ chia, để vun đắp tình cảm. Yêu nhau gần mấy cũng chưa đủ, xa nhau một lúc đã thấy nhớ.Đó chính là lý do vì sao khi yêu xa các chàng trai, cô gái lại cồn dào, da diết trong nhớ thương đến vậy. Nỗi nhớ trong tình yêu được đưa vào trong thơ ca không ít và thường mang nhiều màu sắc khác nhau. Thơ nhớ người yêu có khi nhẹ nhàng, có khi đau đớn, xót xa…. Hãy đọc chùm thơ nhớ người yêu mà snvt.vn sưu tầm dưới đây để thấy rằng mình có trong đó hay không nhé!

Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ của những người yêu xa. Những người đang chìm đắm trong tình yêu ai cũng mong muốn được gần bên nhau để sẻ chia, để vun đắp tình cảm. Yêu nhau gần mấy cũng chưa đủ, xa nhau một lúc đã thấy nhớ.Đó chính là lý do vì sao khi yêu xa các chàng trai, cô gái lại cồn dào, da diết trong nhớ thương đến vậy. Nỗi nhớ trong tình yêu được đưa vào trong thơ ca không ít và thường mang nhiều màu sắc khác nhau. Thơ nhớ người yêu có khi nhẹ nhàng, có khi đau đớn, xót xa…. Hãy đọc chùm thơ nhớ người yêu mà snvt.vn sưu tầm dưới đây để thấy rằng mình có trong đó hay không nhé!

Tình yêu luôn gắn liền với nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ của những người yêu xa. Những người đang chìm đắm trong tình yêu ai cũng mong muốn được gần bên nhau để sẻ chia, để vun đắp tình cảm. Yêu nhau gần mấy cũng chưa đủ, xa nhau một lúc đã thấy nhớ.Đó chính là lý do vì sao khi yêu xa các chàng trai, cô gái lại cồn dào, da diết trong nhớ thương đến vậy. Nỗi nhớ trong tình yêu được đưa vào trong thơ ca không ít và thường mang nhiều màu sắc khác nhau. Thơ nhớ người yêu có khi nhẹ nhàng, có khi đau đớn, xót xa…. Hãy đọc chùm thơ nhớ người yêu mà snvt.vn sưu tầm dưới đây để thấy rằng mình có trong đó hay không nhé!

Top bài thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa da diết nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa da diết nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa da diết nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa da diết nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa da diết nhất

Trái tim con gái thường yếu mềm, nhất là khi phải cách xa một nửa yêu thương của mình. Nỗi nhớ người yêu của người con gái có gì đó mong manh, yếu mềm song cũng không thiếu đi sự da diết, sâu sắc. Đọc thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa mà sntv.vn sưu tầm dưới đây chắc chắn những cô gái đang ở gần người yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào!

Trái tim con gái thường yếu mềm, nhất là khi phải cách xa một nửa yêu thương của mình. Nỗi nhớ người yêu của người con gái có gì đó mong manh, yếu mềm song cũng không thiếu đi sự da diết, sâu sắc. Đọc thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa mà sntv.vn sưu tầm dưới đây chắc chắn những cô gái đang ở gần người yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào!

Trái tim con gái thường yếu mềm, nhất là khi phải cách xa một nửa yêu thương của mình. Nỗi nhớ người yêu của người con gái có gì đó mong manh, yếu mềm song cũng không thiếu đi sự da diết, sâu sắc. Đọc thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa mà sntv.vn sưu tầm dưới đây chắc chắn những cô gái đang ở gần người yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào!

Trái tim con gái thường yếu mềm, nhất là khi phải cách xa một nửa yêu thương của mình. Nỗi nhớ người yêu của người con gái có gì đó mong manh, yếu mềm song cũng không thiếu đi sự da diết, sâu sắc. Đọc thơ nhớ người yêu của người con gái nơi phương xa mà sntv.vn sưu tầm dưới đây chắc chắn những cô gái đang ở gần người yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào!

 Đơn côi nỗi nhớ (tác giả: Hào Nguyễn)

 Đơn côi nỗi nhớ (tác giả: Hào Nguyễn)

 Đơn côi nỗi nhớ (tác giả: Hào Nguyễn)

 Đơn côi nỗi nhớ (tác giả: Hào Nguyễn)

Em vẫn biết mình xa ngàn dặm

Em vẫn biết mình xa ngàn dặm

Em vẫn biết mình xa ngàn dặm

Em vẫn biết mình xa ngàn dặm

Để đêm buồn gửi gắm vào thơ

Để đêm buồn gửi gắm vào thơ

Để đêm buồn gửi gắm vào thơ

Để đêm buồn gửi gắm vào thơ

Nhiều khi lệ chảy hoen mờ

Nhiều khi lệ chảy hoen mờ

Nhiều khi lệ chảy hoen mờ

Nhiều khi lệ chảy hoen mờ

Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền

Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền

Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền

Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền

Anh có hiểu tình duyên vụn vỡ

Anh có hiểu tình duyên vụn vỡ

Anh có hiểu tình duyên vụn vỡ

Anh có hiểu tình duyên vụn vỡ

Khiến cho mình đau khổ lắm không?

Khiến cho mình đau khổ lắm không?

Khiến cho mình đau khổ lắm không?

Khiến cho mình đau khổ lắm không?

Sầu đau nghẹn đắng trong lòng

Sầu đau nghẹn đắng trong lòng

Sầu đau nghẹn đắng trong lòng

Sầu đau nghẹn đắng trong lòng

Bởi bao thề hẹn chờ mong mất rồi

Bởi bao thề hẹn chờ mong mất rồi

Bởi bao thề hẹn chờ mong mất rồi

Bởi bao thề hẹn chờ mong mất rồi

Ôi cách trở sầu rơi đọng mãi

Ôi cách trở sầu rơi đọng mãi

Ôi cách trở sầu rơi đọng mãi

Ôi cách trở sầu rơi đọng mãi

Biết xa rời nhưng phải làm sao..?

Biết xa rời nhưng phải làm sao..?

Biết xa rời nhưng phải làm sao..?

Biết xa rời nhưng phải làm sao..?

Nhìn nhau mắt lệ tuôn trào

Nhìn nhau mắt lệ tuôn trào

Nhìn nhau mắt lệ tuôn trào

Nhìn nhau mắt lệ tuôn trào

Phải quên người hỡi…? Dù bao nghĩa tình

Phải quên người hỡi…? Dù bao nghĩa tình

Phải quên người hỡi…? Dù bao nghĩa tình

Phải quên người hỡi…? Dù bao nghĩa tình

Anh vẫn chỉ làm thinh chẳng nói

Anh vẫn chỉ làm thinh chẳng nói

Anh vẫn chỉ làm thinh chẳng nói

Anh vẫn chỉ làm thinh chẳng nói

Có biết rằng …?em hỏi mà đau

Có biết rằng …?em hỏi mà đau

Có biết rằng …?em hỏi mà đau

Có biết rằng …?em hỏi mà đau

Ngồi đây với nỗi âu sầu

Ngồi đây với nỗi âu sầu

Ngồi đây với nỗi âu sầu

Ngồi đây với nỗi âu sầu

Bỗng nghe mặn chát từ đâu tạo thành

Bỗng nghe mặn chát từ đâu tạo thành

Bỗng nghe mặn chát từ đâu tạo thành

Bỗng nghe mặn chát từ đâu tạo thành

Bao kỷ niệm ngày xanh đã mất

Bao kỷ niệm ngày xanh đã mất

Bao kỷ niệm ngày xanh đã mất

Bao kỷ niệm ngày xanh đã mất

Nghĩ lại rồi thấy thật xót xa

Nghĩ lại rồi thấy thật xót xa

Nghĩ lại rồi thấy thật xót xa

Nghĩ lại rồi thấy thật xót xa

Mình em lặng ngắm trăng tà

Mình em lặng ngắm trăng tà

Mình em lặng ngắm trăng tà

Mình em lặng ngắm trăng tà

Gặm thêm khoảng cách tình ta héo mòn…!

Gặm thêm khoảng cách tình ta héo mòn…!

Gặm thêm khoảng cách tình ta héo mòn…!

Gặm thêm khoảng cách tình ta héo mòn…!

 Đêm Khuya nhớ anh (tác giả: Liên Phạm)

 Đêm Khuya nhớ anh (tác giả: Liên Phạm)

 Đêm Khuya nhớ anh (tác giả: Liên Phạm)

 Đêm Khuya nhớ anh (tác giả: Liên Phạm)

Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng

Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng

Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng

Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng

Trong tim em sâu đậm bóng hình anh

Trong tim em sâu đậm bóng hình anh

Trong tim em sâu đậm bóng hình anh

Trong tim em sâu đậm bóng hình anh

Hạt sương rơi đọng trên tán lá xanh

Hạt sương rơi đọng trên tán lá xanh

Hạt sương rơi đọng trên tán lá xanh

Hạt sương rơi đọng trên tán lá xanh

Như đồng cảm cùng em niềm thương nhớ

Như đồng cảm cùng em niềm thương nhớ

Như đồng cảm cùng em niềm thương nhớ

Như đồng cảm cùng em niềm thương nhớ

Anh và em hai phương trời cách trở

Anh và em hai phương trời cách trở

Anh và em hai phương trời cách trở

Anh và em hai phương trời cách trở

Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương

Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương

Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương

Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương

Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường

Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường

Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường

Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường

Trong tim em vấn vương tình xa thẳm

Trong tim em vấn vương tình xa thẳm

Trong tim em vấn vương tình xa thẳm

Trong tim em vấn vương tình xa thẳm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm

Nhớ cồn cào, da diết ở trong tim

Nhớ cồn cào, da diết ở trong tim

Nhớ cồn cào, da diết ở trong tim

Nhớ cồn cào, da diết ở trong tim

Chắc giờ này anh yêu đã ngủ yên

Chắc giờ này anh yêu đã ngủ yên

Chắc giờ này anh yêu đã ngủ yên

Chắc giờ này anh yêu đã ngủ yên

Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ…?

Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ…?

Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ…?

Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ…?

Em chỉ ước mình bên nhau muôn thuở

Em chỉ ước mình bên nhau muôn thuở

Em chỉ ước mình bên nhau muôn thuở

Em chỉ ước mình bên nhau muôn thuở

Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau

Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau

Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau

Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau

Những ngọt ngào mà ta đã gửi trao

Những ngọt ngào mà ta đã gửi trao

Những ngọt ngào mà ta đã gửi trao

Những ngọt ngào mà ta đã gửi trao

Lưu giữ mãi không phai màu anh nhé?

Lưu giữ mãi không phai màu anh nhé?

Lưu giữ mãi không phai màu anh nhé?

Lưu giữ mãi không phai màu anh nhé?

Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ

Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ

Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ

Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ

Nhớ tới anh em khe khẽ gọi tên

Nhớ tới anh em khe khẽ gọi tên

Nhớ tới anh em khe khẽ gọi tên

Nhớ tới anh em khe khẽ gọi tên

Bao kỷ niệm em khắc mãi trong tim

Bao kỷ niệm em khắc mãi trong tim

Bao kỷ niệm em khắc mãi trong tim

Bao kỷ niệm em khắc mãi trong tim

Anh phương xa, em tìm trong niềm nhớ!

Anh phương xa, em tìm trong niềm nhớ!

Anh phương xa, em tìm trong niềm nhớ!

Anh phương xa, em tìm trong niềm nhớ!

 Nhớ ( Phạm Hải Đăng)

 Nhớ ( Phạm Hải Đăng)

 Nhớ ( Phạm Hải Đăng)

 Nhớ ( Phạm Hải Đăng)

Trăng đêm rơi xuống dạ cầu

Trăng đêm rơi xuống dạ cầu

Trăng đêm rơi xuống dạ cầu

Trăng đêm rơi xuống dạ cầu

Ngổn ngang nỗi nhớ lệ sầu tái tê

Ngổn ngang nỗi nhớ lệ sầu tái tê

Ngổn ngang nỗi nhớ lệ sầu tái tê

Ngổn ngang nỗi nhớ lệ sầu tái tê

Anh đi, dạo đó chưa về

Anh đi, dạo đó chưa về

Anh đi, dạo đó chưa về

Anh đi, dạo đó chưa về

Bỏ trăng cùng với câu thề tội em ? !

Bỏ trăng cùng với câu thề tội em ? !

Bỏ trăng cùng với câu thề tội em ? !

Bỏ trăng cùng với câu thề tội em ? !

Gió đưa sợi nhớ vào đêm

Gió đưa sợi nhớ vào đêm

Gió đưa sợi nhớ vào đêm

Gió đưa sợi nhớ vào đêm

Sợi thương ở lại nỗi niềm chờ trông

Sợi thương ở lại nỗi niềm chờ trông

Sợi thương ở lại nỗi niềm chờ trông

Sợi thương ở lại nỗi niềm chờ trông

Người ơi, cách mấy núi sông

Người ơi, cách mấy núi sông

Người ơi, cách mấy núi sông

Người ơi, cách mấy núi sông

Mịt mùng sóng nước mênh mông nỗi buồn !

Mịt mùng sóng nước mênh mông nỗi buồn !

Mịt mùng sóng nước mênh mông nỗi buồn !

Mịt mùng sóng nước mênh mông nỗi buồn !

Trăng treo hiu hắt héo hon

Trăng treo hiu hắt héo hon

Trăng treo hiu hắt héo hon

Trăng treo hiu hắt héo hon

Còn em tím dạ mỏi mòn mong ai

Còn em tím dạ mỏi mòn mong ai

Còn em tím dạ mỏi mòn mong ai

Còn em tím dạ mỏi mòn mong ai

Hoa đào thế chỗ nhành mai

Hoa đào thế chỗ nhành mai

Hoa đào thế chỗ nhành mai

Hoa đào thế chỗ nhành mai

Thương cho bờ giếng vẫn hoài đợi trông

Thương cho bờ giếng vẫn hoài đợi trông

Thương cho bờ giếng vẫn hoài đợi trông

Thương cho bờ giếng vẫn hoài đợi trông

Phải chăng xa mặt cách lòng

Phải chăng xa mặt cách lòng

Phải chăng xa mặt cách lòng

Phải chăng xa mặt cách lòng

Phồn hoa đô hội người không muốn về ?

Phồn hoa đô hội người không muốn về ?

Phồn hoa đô hội người không muốn về ?

Phồn hoa đô hội người không muốn về ?

Có còn nhớ mảnh trăng quê

Có còn nhớ mảnh trăng quê

Có còn nhớ mảnh trăng quê

Có còn nhớ mảnh trăng quê

Mình em gối chiếc tứ bề hẩm hiu !./.

Mình em gối chiếc tứ bề hẩm hiu !./.

Mình em gối chiếc tứ bề hẩm hiu !./.

Mình em gối chiếc tứ bề hẩm hiu !./.

Tình xa (Phương Tâm)

Tình xa (Phương Tâm)

Tình xa (Phương Tâm)

Tình xa (Phương Tâm)

Em đang sống hay là đang tồn tại???

Em đang sống hay là đang tồn tại???

Em đang sống hay là đang tồn tại???

Em đang sống hay là đang tồn tại???

Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao

Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao

Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao

Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao

Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào

Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào

Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào

Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào

Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất

Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất

Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất

Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất

Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất

Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất

Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất

Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất

Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu

Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu

Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu

Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu

Là niềm vui là cả những u sầu

Là niềm vui là cả những u sầu

Là niềm vui là cả những u sầu

Là niềm vui là cả những u sầu

Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng

Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng

Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng

Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng

Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng

Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng

Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng

Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng

Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao

Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao

Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao

Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao

Được bên anh trong cảm xúc dâng trào

Được bên anh trong cảm xúc dâng trào

Được bên anh trong cảm xúc dâng trào

Được bên anh trong cảm xúc dâng trào

Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!

Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!

Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!

Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!

Em ghét anh – Thơ: Phương Tâm

Em ghét anh – Thơ: Phương Tâm

Em ghét anh – Thơ: Phương Tâm

Em ghét anh – Thơ: Phương Tâm

Em ghét anh cứ bắt em phải nhớ

Em ghét anh cứ bắt em phải nhớ

Em ghét anh cứ bắt em phải nhớ

Em ghét anh cứ bắt em phải nhớ

Cả ngày dài chỉ nhớ tới anh thôi

Cả ngày dài chỉ nhớ tới anh thôi

Cả ngày dài chỉ nhớ tới anh thôi

Cả ngày dài chỉ nhớ tới anh thôi

Em ghét anh khiến em nhạt làn môi

Em ghét anh khiến em nhạt làn môi

Em ghét anh khiến em nhạt làn môi

Em ghét anh khiến em nhạt làn môi

Em ghét anh làm lệ trôi má thắm

Em ghét anh làm lệ trôi má thắm

Em ghét anh làm lệ trôi má thắm

Em ghét anh làm lệ trôi má thắm

Em ghét anh em ghét anh nhiều lắm

Em ghét anh em ghét anh nhiều lắm

Em ghét anh em ghét anh nhiều lắm

Em ghét anh em ghét anh nhiều lắm

Ghét thật rùi chẳng gặp anh nữa đâu

Ghét thật rùi chẳng gặp anh nữa đâu

Ghét thật rùi chẳng gặp anh nữa đâu

Ghét thật rùi chẳng gặp anh nữa đâu

Em đợi hoài đợi anh nói một câu

Em đợi hoài đợi anh nói một câu

Em đợi hoài đợi anh nói một câu

Em đợi hoài đợi anh nói một câu

Lâu quá rồi làm em hờn em dỗi

Lâu quá rồi làm em hờn em dỗi

Lâu quá rồi làm em hờn em dỗi

Lâu quá rồi làm em hờn em dỗi

Em ghét anh em ghét anh quá đỗi

Em ghét anh em ghét anh quá đỗi

Em ghét anh em ghét anh quá đỗi

Em ghét anh em ghét anh quá đỗi

Ghét thật nhiều vì cứ mãi xa xôi

Ghét thật nhiều vì cứ mãi xa xôi

Ghét thật nhiều vì cứ mãi xa xôi

Ghét thật nhiều vì cứ mãi xa xôi

Anh đi đâu??? sao biền biệt mãi thôi

Anh đi đâu??? sao biền biệt mãi thôi

Anh đi đâu??? sao biền biệt mãi thôi

Anh đi đâu??? sao biền biệt mãi thôi

Em ghét rồi thôi chẳng cần anh nữa

Em ghét rồi thôi chẳng cần anh nữa

Em ghét rồi thôi chẳng cần anh nữa

Em ghét rồi thôi chẳng cần anh nữa

Em ghét anh sao mãi hoài thất hứa

Em ghét anh sao mãi hoài thất hứa

Em ghét anh sao mãi hoài thất hứa

Em ghét anh sao mãi hoài thất hứa

Hết lần này rồi lần nữa đó thôi

Hết lần này rồi lần nữa đó thôi

Hết lần này rồi lần nữa đó thôi

Hết lần này rồi lần nữa đó thôi

Em ghét rồi tình em đã phai phôi

Em ghét rồi tình em đã phai phôi

Em ghét rồi tình em đã phai phôi

Em ghét rồi tình em đã phai phôi

Từ đây nhé mình chia đôi mãi mãi!

Từ đây nhé mình chia đôi mãi mãi!

Từ đây nhé mình chia đôi mãi mãi!

Từ đây nhé mình chia đôi mãi mãi!

Nỗi nhớ trong em – Thơ: Phương Tâm

Nỗi nhớ trong em – Thơ: Phương Tâm

Nỗi nhớ trong em – Thơ: Phương Tâm

Nỗi nhớ trong em – Thơ: Phương Tâm

Cơn gió lạnh luồn lách chui qua cửa

Cơn gió lạnh luồn lách chui qua cửa

Cơn gió lạnh luồn lách chui qua cửa

Cơn gió lạnh luồn lách chui qua cửa

Em tỉnh giấc vừa đúng lúc nửa đêm

Em tỉnh giấc vừa đúng lúc nửa đêm

Em tỉnh giấc vừa đúng lúc nửa đêm

Em tỉnh giấc vừa đúng lúc nửa đêm

Nhìn ánh trăng mờ nhạt qua bức rèm

Nhìn ánh trăng mờ nhạt qua bức rèm

Nhìn ánh trăng mờ nhạt qua bức rèm

Nhìn ánh trăng mờ nhạt qua bức rèm

Bỗng em thấy thèm bên anh nhiều lắm!

Bỗng em thấy thèm bên anh nhiều lắm!

Bỗng em thấy thèm bên anh nhiều lắm!

Bỗng em thấy thèm bên anh nhiều lắm!

Lâu lắm rồi bao tháng ngày đằng đẵng

Lâu lắm rồi bao tháng ngày đằng đẵng

Lâu lắm rồi bao tháng ngày đằng đẵng

Lâu lắm rồi bao tháng ngày đằng đẵng

Hai chúng mình đã chẳng được bên nhau

Hai chúng mình đã chẳng được bên nhau

Hai chúng mình đã chẳng được bên nhau

Hai chúng mình đã chẳng được bên nhau

Anh có biết em ngày đêm dãi dầu

Anh có biết em ngày đêm dãi dầu

Anh có biết em ngày đêm dãi dầu

Anh có biết em ngày đêm dãi dầu

Nhớ thương anh nên mái đầu điểm tuyết

Nhớ thương anh nên mái đầu điểm tuyết

Nhớ thương anh nên mái đầu điểm tuyết

Nhớ thương anh nên mái đầu điểm tuyết

Anh đi đâu mà sao cứ biền biệt?!

Anh đi đâu mà sao cứ biền biệt?!

Anh đi đâu mà sao cứ biền biệt?!

Anh đi đâu mà sao cứ biền biệt?!

Xa anh yêu em chẳng thiết tha chi

Xa anh yêu em chẳng thiết tha chi

Xa anh yêu em chẳng thiết tha chi

Xa anh yêu em chẳng thiết tha chi

Ngày tháng ba mưa gió lại li bì

Ngày tháng ba mưa gió lại li bì

Ngày tháng ba mưa gió lại li bì

Ngày tháng ba mưa gió lại li bì

Buồn vô cùng mà chẳng đi đâu được

Buồn vô cùng mà chẳng đi đâu được

Buồn vô cùng mà chẳng đi đâu được

Buồn vô cùng mà chẳng đi đâu được

Anh còn nhớ bao kỉ niệm ngày trước?!

Anh còn nhớ bao kỉ niệm ngày trước?!

Anh còn nhớ bao kỉ niệm ngày trước?!

Anh còn nhớ bao kỉ niệm ngày trước?!

Ước bây giờ em được có anh bên

Ước bây giờ em được có anh bên

Ước bây giờ em được có anh bên

Ước bây giờ em được có anh bên

Trao cho nhau những nụ hôn ngọt mềm

Trao cho nhau những nụ hôn ngọt mềm

Trao cho nhau những nụ hôn ngọt mềm

Trao cho nhau những nụ hôn ngọt mềm

Để em thấy màn đêm không còn nữa!

Để em thấy màn đêm không còn nữa!

Để em thấy màn đêm không còn nữa!

Để em thấy màn đêm không còn nữa!

Mộng êm đềm – Thơ: Trần Kim Anh

Mộng êm đềm – Thơ: Trần Kim Anh

Mộng êm đềm – Thơ: Trần Kim Anh

Mộng êm đềm – Thơ: Trần Kim Anh

Mơ về anh trong giấc ngủ êm đềm

Mơ về anh trong giấc ngủ êm đềm

Mơ về anh trong giấc ngủ êm đềm

Mơ về anh trong giấc ngủ êm đềm

Có cỏ thơm có ấm êm hoa lá

Có cỏ thơm có ấm êm hoa lá

Có cỏ thơm có ấm êm hoa lá

Có cỏ thơm có ấm êm hoa lá

Có chim ca sau mỗi ngày rộn rã

Có chim ca sau mỗi ngày rộn rã

Có chim ca sau mỗi ngày rộn rã

Có chim ca sau mỗi ngày rộn rã

Có ngập tràn tình nắng hạ anh ơi

Có ngập tràn tình nắng hạ anh ơi

Có ngập tràn tình nắng hạ anh ơi

Có ngập tràn tình nắng hạ anh ơi

Mơ về anh em mơ cả cuộc đời

Mơ về anh em mơ cả cuộc đời

Mơ về anh em mơ cả cuộc đời

Mơ về anh em mơ cả cuộc đời

Gió cứ reo và lả lơi chim hót

Gió cứ reo và lả lơi chim hót

Gió cứ reo và lả lơi chim hót

Gió cứ reo và lả lơi chim hót

Có bướm ong có hoa thơm trái ngọt

Có bướm ong có hoa thơm trái ngọt

Có bướm ong có hoa thơm trái ngọt

Có bướm ong có hoa thơm trái ngọt

Có nồng nàn du nhẹ gót chân em

Có nồng nàn du nhẹ gót chân em

Có nồng nàn du nhẹ gót chân em

Có nồng nàn du nhẹ gót chân em

Mơ anh về trong giấc mộng êm đềm

Mơ anh về trong giấc mộng êm đềm

Mơ anh về trong giấc mộng êm đềm

Mơ anh về trong giấc mộng êm đềm

Đời là thực và tình yêu có thực

Đời là thực và tình yêu có thực

Đời là thực và tình yêu có thực

Đời là thực và tình yêu có thực

Cứ mỗi khi hoàng hôn buông thổn thức

Cứ mỗi khi hoàng hôn buông thổn thức

Cứ mỗi khi hoàng hôn buông thổn thức

Cứ mỗi khi hoàng hôn buông thổn thức

Nỗi nhớ nhung lại luôn muốn chực trào

Nỗi nhớ nhung lại luôn muốn chực trào

Nỗi nhớ nhung lại luôn muốn chực trào

Nỗi nhớ nhung lại luôn muốn chực trào

Anh nơi nào để nỗi nhớ hanh hao

Anh nơi nào để nỗi nhớ hanh hao

Anh nơi nào để nỗi nhớ hanh hao

Anh nơi nào để nỗi nhớ hanh hao

Trăng cuối hạ rọi mãi vào thương nhớ

Trăng cuối hạ rọi mãi vào thương nhớ

Trăng cuối hạ rọi mãi vào thương nhớ

Trăng cuối hạ rọi mãi vào thương nhớ

Tiếng côn trùng kêu đêm nghe rụng vỡ

Tiếng côn trùng kêu đêm nghe rụng vỡ

Tiếng côn trùng kêu đêm nghe rụng vỡ

Tiếng côn trùng kêu đêm nghe rụng vỡ

Khắc khoải thêm khơi mãi nỗi niềm riêng

Khắc khoải thêm khơi mãi nỗi niềm riêng

Khắc khoải thêm khơi mãi nỗi niềm riêng

Khắc khoải thêm khơi mãi nỗi niềm riêng

Nơi xa xôi anh có nhớ đến em

Nơi xa xôi anh có nhớ đến em

Nơi xa xôi anh có nhớ đến em

Nơi xa xôi anh có nhớ đến em

Với khát khao và chờ trông cháy bỏng

Với khát khao và chờ trông cháy bỏng

Với khát khao và chờ trông cháy bỏng

Với khát khao và chờ trông cháy bỏng

Xin một lần cho em thôi trông ngóng

Xin một lần cho em thôi trông ngóng

Xin một lần cho em thôi trông ngóng

Xin một lần cho em thôi trông ngóng

Thoả nỗi lòng thương nhớ bóng anh xa.

Thoả nỗi lòng thương nhớ bóng anh xa.

Thoả nỗi lòng thương nhớ bóng anh xa.

Thoả nỗi lòng thương nhớ bóng anh xa.

Rồi một ngày véo von tiếng chim ca

Rồi một ngày véo von tiếng chim ca

Rồi một ngày véo von tiếng chim ca

Rồi một ngày véo von tiếng chim ca

Nắng đu đưa lá hoa tươi mời gọi

Nắng đu đưa lá hoa tươi mời gọi

Nắng đu đưa lá hoa tươi mời gọi

Nắng đu đưa lá hoa tươi mời gọi

Một bóng hình trở về đầy tươi mới

Một bóng hình trở về đầy tươi mới

Một bóng hình trở về đầy tươi mới

Một bóng hình trở về đầy tươi mới

Anh đây rồi em cữ ngỡ đang mơ.

Anh đây rồi em cữ ngỡ đang mơ.

Anh đây rồi em cữ ngỡ đang mơ.

Anh đây rồi em cữ ngỡ đang mơ.

Top bài thơ nhớ người yêu của người con trai cảm động nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con trai cảm động nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con trai cảm động nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con trai cảm động nhất

Top bài thơ nhớ người yêu của người con trai cảm động nhất

Những chàng trai khi yêu cũng trở nên tinh tế và lãng mạn hơn bao giờ hết. Là phái mạnh nên các chàng trai luôn muốn bao bọc, che chở cho người mình yêu. Trong tình yêu nỗi nhớ không phân biệt giữa nam và nữ. Nhiều khi nỗi nhớ của người con trai khi yêu lại có phần cảm động và day dứt hơn. Cùng thấu hiểu nỗi niềm của các chàng trai với những vần thơ mà sntv.vn sưu tầm ngay dưới đây nhé!

Những chàng trai khi yêu cũng trở nên tinh tế và lãng mạn hơn bao giờ hết. Là phái mạnh nên các chàng trai luôn muốn bao bọc, che chở cho người mình yêu. Trong tình yêu nỗi nhớ không phân biệt giữa nam và nữ. Nhiều khi nỗi nhớ của người con trai khi yêu lại có phần cảm động và day dứt hơn. Cùng thấu hiểu nỗi niềm của các chàng trai với những vần thơ mà sntv.vn sưu tầm ngay dưới đây nhé!

Những chàng trai khi yêu cũng trở nên tinh tế và lãng mạn hơn bao giờ hết. Là phái mạnh nên các chàng trai luôn muốn bao bọc, che chở cho người mình yêu. Trong tình yêu nỗi nhớ không phân biệt giữa nam và nữ. Nhiều khi nỗi nhớ của người con trai khi yêu lại có phần cảm động và day dứt hơn. Cùng thấu hiểu nỗi niềm của các chàng trai với những vần thơ mà sntv.vn sưu tầm ngay dưới đây nhé!

Những chàng trai khi yêu cũng trở nên tinh tế và lãng mạn hơn bao giờ hết. Là phái mạnh nên các chàng trai luôn muốn bao bọc, che chở cho người mình yêu. Trong tình yêu nỗi nhớ không phân biệt giữa nam và nữ. Nhiều khi nỗi nhớ của người con trai khi yêu lại có phần cảm động và day dứt hơn. Cùng thấu hiểu nỗi niềm của các chàng trai với những vần thơ mà sntv.vn sưu tầm ngay dưới đây nhé!

Nhớ em – Thơ: Đức Trung

Nhớ em – Thơ: Đức Trung

Nhớ em – Thơ: Đức Trung

Nhớ em – Thơ: Đức Trung

Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em

Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em

Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em

Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em

Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!

Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!

Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!

Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!

Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở

Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở

Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở

Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở

Anh nhớ em hoài… không thể nào quên.

Anh nhớ em hoài… không thể nào quên.

Anh nhớ em hoài… không thể nào quên.

Anh nhớ em hoài… không thể nào quên.

Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm

Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm

Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm

Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êm

Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết

Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết

Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết

Mong ước chúng mình bên nhau tha thiết

Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết

Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết

Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết

Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết

Khi chúng mình ly biệt phải không em?

Khi chúng mình ly biệt phải không em?

Khi chúng mình ly biệt phải không em?

Khi chúng mình ly biệt phải không em?

Từ lúc yêu em – mở cửa trái tim

Từ lúc yêu em – mở cửa trái tim

Từ lúc yêu em – mở cửa trái tim

Từ lúc yêu em – mở cửa trái tim

Anh thấy cuộc đời như là một nửa

Anh thấy cuộc đời như là một nửa

Anh thấy cuộc đời như là một nửa

Anh thấy cuộc đời như là một nửa

Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa

Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa

Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa

Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa

Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!

Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!

Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!

Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!

Anh muốn tình mình như thể đại dương

Anh muốn tình mình như thể đại dương

Anh muốn tình mình như thể đại dương

Anh muốn tình mình như thể đại dương

Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát

Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát

Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát

Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát

Những lúc triều dâng… xôn xao biển hát

Những lúc triều dâng… xôn xao biển hát

Những lúc triều dâng… xôn xao biển hát

Những lúc triều dâng… xôn xao biển hát

Là tấm lòng khao khát đó em ơi…!

Là tấm lòng khao khát đó em ơi…!

Là tấm lòng khao khát đó em ơi…!

Là tấm lòng khao khát đó em ơi…!

Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươi

Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươi

Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươi

Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươi

Luôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ

Luôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ

Luôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ

Luôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ

Anh thấy em về trong từng giấc ngủ

Anh thấy em về trong từng giấc ngủ

Anh thấy em về trong từng giấc ngủ

Anh thấy em về trong từng giấc ngủ

Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi..!

Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi..!

Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi..!

Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi..!

Nhớ em – Thơ: Chử Văn Hòa

Nhớ em – Thơ: Chử Văn Hòa

Nhớ em – Thơ: Chử Văn Hòa

Nhớ em – Thơ: Chử Văn Hòa

Nhớ em anh thức hàng đêm

Nhớ em anh thức hàng đêm

Nhớ em anh thức hàng đêm

Nhớ em anh thức hàng đêm

Nhớ em đứng dưới bờ thềm ngẩn ngơ

Nhớ em đứng dưới bờ thềm ngẩn ngơ

Nhớ em đứng dưới bờ thềm ngẩn ngơ

Nhớ em đứng dưới bờ thềm ngẩn ngơ

Nhớ em anh mãi đợi chờ

Nhớ em anh mãi đợi chờ

Nhớ em anh mãi đợi chờ

Nhớ em anh mãi đợi chờ

Nhớ em anh viết vần thơ giải sầu

Nhớ em anh viết vần thơ giải sầu

Nhớ em anh viết vần thơ giải sầu

Nhớ em anh viết vần thơ giải sầu

Nhớ em không gặp đã lâu

Nhớ em không gặp đã lâu

Nhớ em không gặp đã lâu

Nhớ em không gặp đã lâu

Nhớ em em chớ quên câu hẹn hò

Nhớ em em chớ quên câu hẹn hò

Nhớ em em chớ quên câu hẹn hò

Nhớ em em chớ quên câu hẹn hò

Nhớ em anh thấy lo lo

Nhớ em anh thấy lo lo

Nhớ em anh thấy lo lo

Nhớ em anh thấy lo lo

Nhớ em bến đợi con đò sang sông

Nhớ em bến đợi con đò sang sông

Nhớ em bến đợi con đò sang sông

Nhớ em bến đợi con đò sang sông

Nhớ em anh vẫn phòng không

Nhớ em anh vẫn phòng không

Nhớ em anh vẫn phòng không

Nhớ em anh vẫn phòng không

Nhớ em xuân hạ thu đông vẫn chờ

Nhớ em xuân hạ thu đông vẫn chờ

Nhớ em xuân hạ thu đông vẫn chờ

Nhớ em xuân hạ thu đông vẫn chờ

Nhớ em khoảnh khắc trong mơ

Nhớ em khoảnh khắc trong mơ

Nhớ em khoảnh khắc trong mơ

Nhớ em khoảnh khắc trong mơ

Nhớ em về để bây giờ có em.

Nhớ em về để bây giờ có em.

Nhớ em về để bây giờ có em.

Nhớ em về để bây giờ có em.

Nhớ người yêu- Thơ & Tình

Nhớ người yêu- Thơ & Tình

Nhớ người yêu- Thơ & Tình

Nhớ người yêu- Thơ & Tình

Anh nhớ em nhiều em biết không

Anh nhớ em nhiều em biết không

Anh nhớ em nhiều em biết không

Anh nhớ em nhiều em biết không

Nhớ se lòng đất cạn lòng sông

Nhớ se lòng đất cạn lòng sông

Nhớ se lòng đất cạn lòng sông

Nhớ se lòng đất cạn lòng sông

Phải chi anh gửi cho em được

Phải chi anh gửi cho em được

Phải chi anh gửi cho em được

Phải chi anh gửi cho em được

Nỗi nhớ đêm đêm quặn đáy lòng

Nỗi nhớ đêm đêm quặn đáy lòng

Nỗi nhớ đêm đêm quặn đáy lòng

Nỗi nhớ đêm đêm quặn đáy lòng

Anh nhớ em nhiều em biết không

Anh nhớ em nhiều em biết không

Anh nhớ em nhiều em biết không

Anh nhớ em nhiều em biết không

Nhớ tù mùa hạ sang mùa đông

Nhớ tù mùa hạ sang mùa đông

Nhớ tù mùa hạ sang mùa đông

Nhớ tù mùa hạ sang mùa đông

Mốt mai anh gửi cho em nhé

Mốt mai anh gửi cho em nhé

Mốt mai anh gửi cho em nhé

Mốt mai anh gửi cho em nhé

Nổi nhớ thương em để nhớ cùng.

Nổi nhớ thương em để nhớ cùng.

Nổi nhớ thương em để nhớ cùng.

Nổi nhớ thương em để nhớ cùng.

Gửi em nỗi nhớ- Thơ: Phạm Hải Đăng

Gửi em nỗi nhớ- Thơ: Phạm Hải Đăng

Gửi em nỗi nhớ- Thơ: Phạm Hải Đăng

Gửi em nỗi nhớ- Thơ: Phạm Hải Đăng

Chiều về, trời đổ mưa tuôn

Chiều về, trời đổ mưa tuôn

Chiều về, trời đổ mưa tuôn

Chiều về, trời đổ mưa tuôn

Phải chi trời cũng dỗi hờn như tôi

Phải chi trời cũng dỗi hờn như tôi

Phải chi trời cũng dỗi hờn như tôi

Phải chi trời cũng dỗi hờn như tôi

Làm sao gửi nhớ đến người ?

Làm sao gửi nhớ đến người ?

Làm sao gửi nhớ đến người ?

Làm sao gửi nhớ đến người ?

Cho hai nỗi nhớ thành đôi vợ chồng !

Cho hai nỗi nhớ thành đôi vợ chồng !

Cho hai nỗi nhớ thành đôi vợ chồng !

Cho hai nỗi nhớ thành đôi vợ chồng !

Bâng khuâng hỏi khéo tim hồng

Bâng khuâng hỏi khéo tim hồng

Bâng khuâng hỏi khéo tim hồng

Bâng khuâng hỏi khéo tim hồng

Bên này bên đó có mong có chờ

Bên này bên đó có mong có chờ

Bên này bên đó có mong có chờ

Bên này bên đó có mong có chờ

Đêm nằm đầu gác gối mơ

Đêm nằm đầu gác gối mơ

Đêm nằm đầu gác gối mơ

Đêm nằm đầu gác gối mơ

Hỏi nơi phương ấy người giờ ra sao ?

Hỏi nơi phương ấy người giờ ra sao ?

Hỏi nơi phương ấy người giờ ra sao ?

Hỏi nơi phương ấy người giờ ra sao ?

Cứ chiều lòng dạ nôn nao

Cứ chiều lòng dạ nôn nao

Cứ chiều lòng dạ nôn nao

Cứ chiều lòng dạ nôn nao

Năm chờ tháng đợi ngày trao ân tình

Năm chờ tháng đợi ngày trao ân tình

Năm chờ tháng đợi ngày trao ân tình

Năm chờ tháng đợi ngày trao ân tình

Nhớ không em, chuyện chúng mình

Nhớ không em, chuyện chúng mình

Nhớ không em, chuyện chúng mình

Nhớ không em, chuyện chúng mình

Tỏ tình “mắc cỡ” nín thinh mỉm cười !

Tỏ tình “mắc cỡ” nín thinh mỉm cười !

Tỏ tình “mắc cỡ” nín thinh mỉm cười !

Tỏ tình “mắc cỡ” nín thinh mỉm cười !

Nhớ nhiều ánh mắt bờ môi

Nhớ nhiều ánh mắt bờ môi

Nhớ nhiều ánh mắt bờ môi

Nhớ nhiều ánh mắt bờ môi

Khi đôi tay nắm chẳng lơi chẳng rời

Khi đôi tay nắm chẳng lơi chẳng rời

Khi đôi tay nắm chẳng lơi chẳng rời

Khi đôi tay nắm chẳng lơi chẳng rời

Để trăng nay nhú qua đồi

Để trăng nay nhú qua đồi

Để trăng nay nhú qua đồi

Để trăng nay nhú qua đồi

Gửi em nỗi nhớ đến người anh yêu !./.

Gửi em nỗi nhớ đến người anh yêu !./.

Gửi em nỗi nhớ đến người anh yêu !./.

Gửi em nỗi nhớ đến người anh yêu !./.

Nỗi nhớ xa xôi- Thơ: Huỳnh Minh Nhật

Nỗi nhớ xa xôi- Thơ: Huỳnh Minh Nhật

Nỗi nhớ xa xôi- Thơ: Huỳnh Minh Nhật

Nỗi nhớ xa xôi- Thơ: Huỳnh Minh Nhật

Anh trở về hỏi xứ Huế: Em đâu?

Anh trở về hỏi xứ Huế: Em đâu?

Anh trở về hỏi xứ Huế: Em đâu?

Anh trở về hỏi xứ Huế: Em đâu?

Huế buồn thiu không nói chỉ lắc đầu

Huế buồn thiu không nói chỉ lắc đầu

Huế buồn thiu không nói chỉ lắc đầu

Huế buồn thiu không nói chỉ lắc đầu

Khẽ cựa mình buông lãng đôi mưa hạ

Khẽ cựa mình buông lãng đôi mưa hạ

Khẽ cựa mình buông lãng đôi mưa hạ

Khẽ cựa mình buông lãng đôi mưa hạ

Bước anh về gió rét nhẹ lùa qua

Bước anh về gió rét nhẹ lùa qua

Bước anh về gió rét nhẹ lùa qua

Bước anh về gió rét nhẹ lùa qua

Huế giấu em góc phố nào kỹ quá

Huế giấu em góc phố nào kỹ quá

Huế giấu em góc phố nào kỹ quá

Huế giấu em góc phố nào kỹ quá

Chừ nhạt nhòa chẳng vướng chút hương quen

Chừ nhạt nhòa chẳng vướng chút hương quen

Chừ nhạt nhòa chẳng vướng chút hương quen

Chừ nhạt nhòa chẳng vướng chút hương quen

Giữa con phố rộn tiếng cười xa lạ

Giữa con phố rộn tiếng cười xa lạ

Giữa con phố rộn tiếng cười xa lạ

Giữa con phố rộn tiếng cười xa lạ

Có nỗi buồn phảng phất thoảng mùi men

Có nỗi buồn phảng phất thoảng mùi men

Có nỗi buồn phảng phất thoảng mùi men

Có nỗi buồn phảng phất thoảng mùi men

Xưa em nói chỉ yêu màu hoa tím

Xưa em nói chỉ yêu màu hoa tím

Xưa em nói chỉ yêu màu hoa tím

Xưa em nói chỉ yêu màu hoa tím

Sao trả về hồn hoa trắng tang thương?

Sao trả về hồn hoa trắng tang thương?

Sao trả về hồn hoa trắng tang thương?

Sao trả về hồn hoa trắng tang thương?

Huế vắng em lạnh lẽo những ngả đường

Huế vắng em lạnh lẽo những ngả đường

Huế vắng em lạnh lẽo những ngả đường

Huế vắng em lạnh lẽo những ngả đường

Anh cô lẻ bước đi buồn vô vọng

Anh cô lẻ bước đi buồn vô vọng

Anh cô lẻ bước đi buồn vô vọng

Anh cô lẻ bước đi buồn vô vọng

Rồi trong gió, trong mây và trong nắng

Rồi trong gió, trong mây và trong nắng

Rồi trong gió, trong mây và trong nắng

Rồi trong gió, trong mây và trong nắng

Nghe ngọt ngào một giọng nói đâu xa

Nghe ngọt ngào một giọng nói đâu xa

Nghe ngọt ngào một giọng nói đâu xa

Nghe ngọt ngào một giọng nói đâu xa

Anh hỏi Huế có phải người em gái?

Anh hỏi Huế có phải người em gái?

Anh hỏi Huế có phải người em gái?

Anh hỏi Huế có phải người em gái?

Huế gật đầu, những kỷ niệm phôi pha…

Huế gật đầu, những kỷ niệm phôi pha…

Huế gật đầu, những kỷ niệm phôi pha…

Huế gật đầu, những kỷ niệm phôi pha…

Thơ nhớ người yêu ngập tràn muôn vàn cảm xúc khác nhau, có day dứt, giận hờn, có da diết khôn nguôi. Thơ nhớ người yêu thể hiện cho một trong nhiều trạng thái của những chàng trai, cô gái khi yêu. Nhớ là biểu hiện cho tình yêu, khi yêu ai mà không cảm thấy nhớ. Thơ nhớ người yêu mà sntv.vn sưu tầm ở phía trên chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ viết về chủ để này, đọc chắc hẳn những người đang yêu chắc hẳn sẽ cảm thấy rằng mình đã và đang như thế

Thơ nhớ người yêu ngập tràn muôn vàn cảm xúc khác nhau, có day dứt, giận hờn, có da diết khôn nguôi. Thơ nhớ người yêu thể hiện cho một trong nhiều trạng thái của những chàng trai, cô gái khi yêu. Nhớ là biểu hiện cho tình yêu, khi yêu ai mà không cảm thấy nhớ. Thơ nhớ người yêu mà sntv.vn sưu tầm ở phía trên chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ viết về chủ để này, đọc chắc hẳn những người đang yêu chắc hẳn sẽ cảm thấy rằng mình đã và đang như thế

Thơ nhớ người yêu ngập tràn muôn vàn cảm xúc khác nhau, có day dứt, giận hờn, có da diết khôn nguôi. Thơ nhớ người yêu thể hiện cho một trong nhiều trạng thái của những chàng trai, cô gái khi yêu. Nhớ là biểu hiện cho tình yêu, khi yêu ai mà không cảm thấy nhớ. Thơ nhớ người yêu mà sntv.vn sưu tầm ở phía trên chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ viết về chủ để này, đọc chắc hẳn những người đang yêu chắc hẳn sẽ cảm thấy rằng mình đã và đang như thế

Thơ nhớ người yêu ngập tràn muôn vàn cảm xúc khác nhau, có day dứt, giận hờn, có da diết khôn nguôi. Thơ nhớ người yêu thể hiện cho một trong nhiều trạng thái của những chàng trai, cô gái khi yêu. Nhớ là biểu hiện cho tình yêu, khi yêu ai mà không cảm thấy nhớ. Thơ nhớ người yêu mà sntv.vn sưu tầm ở phía trên chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ viết về chủ để này, đọc chắc hẳn những người đang yêu chắc hẳn sẽ cảm thấy rằng mình đã và đang như thế

Chùm thơ về mưa khiến bạn đọc lắng đọng tâm hồn

TOP Chùm Thơ về mùa đông ngập tràn nỗi nhớ và cô đơn

Bình Luận ( 0 )

Để lại Bình Luận của bạn

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

 

Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp
 

. shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

dienhoavip.vndiachishophoa.vn , diadiemshophoa.vn 

câu nói hay 

Trả lời