Top 10 thơ Hồ Xuân Hương với nội dung ẩn ý phong phú nhất 2021

Top 10 thơ Hồ Xuân Hương với nội dung ẩn ý phong phú nhất 2021

 

Nguyễn Duy Quang

Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một cái tên vô cùng đặc biệt trong làng thơ văn học Việt Nam. Không chỉ cho ra đời những bài thơ mang thương hiệu riêng của cá nhân bà mà thơ Hồ Xuân Hương còn để lại bài học vô cùng đắt giá cho thế hệ mai sau. Các tác phẩm giới thiệu trong sách giáo khoa chỉ là một phần nhỏ bé so với số lượng thơ đồ sộ của bà. Sntv.vn sẽ tổng hợp những bài thơ đặc sắc nhất của bà trong bài viết dưới đây.

Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một cái tên vô cùng đặc biệt trong làng thơ văn học Việt Nam. Không chỉ cho ra đời những bài thơ mang thương hiệu riêng của cá nhân bà mà thơ Hồ Xuân Hương còn để lại bài học vô cùng đắt giá cho thế hệ mai sau. Các tác phẩm giới thiệu trong sách giáo khoa chỉ là một phần nhỏ bé so với số lượng thơ đồ sộ của bà. Sntv.vn sẽ tổng hợp những bài thơ đặc sắc nhất của bà trong bài viết dưới đây.

Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một cái tên vô cùng đặc biệt trong làng thơ văn học Việt Nam. Không chỉ cho ra đời những bài thơ mang thương hiệu riêng của cá nhân bà mà thơ Hồ Xuân Hương còn để lại bài học vô cùng đắt giá cho thế hệ mai sau. Các tác phẩm giới thiệu trong sách giáo khoa chỉ là một phần nhỏ bé so với số lượng thơ đồ sộ của bà. Sntv.vn sẽ tổng hợp những bài thơ đặc sắc nhất của bà trong bài viết dưới đây.

Nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương là một cái tên vô cùng đặc biệt trong làng thơ văn học Việt Nam. Không chỉ cho ra đời những bài thơ mang thương hiệu riêng của cá nhân bà mà thơ Hồ Xuân Hương còn để lại bài học vô cùng đắt giá cho thế hệ mai sau. Các tác phẩm giới thiệu trong sách giáo khoa chỉ là một phần nhỏ bé so với số lượng thơ đồ sộ của bà. Sntv.vn sẽ tổng hợp những bài thơ đặc sắc nhất của bà trong bài viết dưới đây.

Thơ Hồ Xuân Hương đặc sắc nhất

Thơ Hồ Xuân Hương đặc sắc nhất

Những bài thơ Hồ Xuân Hương hay nhất

Những bài thơ Hồ Xuân Hương hay nhất

Những bài thơ Hồ Xuân Hương hay nhất

Những bài thơ Hồ Xuân Hương hay nhất

Những bài thơ Hồ Xuân Hương hay nhất

1. Bánh trôi nước

1. Bánh trôi nước

1. Bánh trôi nước

1. Bánh trôi nước

Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,

Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,

Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,

Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Bảy nổi ba chìm với nước non.

Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,

Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,

Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,

Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Tuyển tập thơ hay nhất của Bà chúa thơ Nôm

Tuyển tập thơ hay nhất của Bà chúa thơ Nôm

Bài thơ Bánh trôi nước đã được giới thiệu trong sách giáo khoa với 4 câu thơ rất ngắn gọn, dễ nhớ. Ý nghĩa của nó chính là nói lên thân phận của chính nhà thơ và rộng ra là thân phận của người phụ nữ ngày xưa. Họ không được quyết định số phận của mình, trôi nổi tùy thuộc vào người khác. Nhưng trên hết đó chính là tấm lòng son của họ vẫn được giữ gìn trong sáng không để bị vấy bẩn.

Bài thơ Bánh trôi nước đã được giới thiệu trong sách giáo khoa với 4 câu thơ rất ngắn gọn, dễ nhớ. Ý nghĩa của nó chính là nói lên thân phận của chính nhà thơ và rộng ra là thân phận của người phụ nữ ngày xưa. Họ không được quyết định số phận của mình, trôi nổi tùy thuộc vào người khác. Nhưng trên hết đó chính là tấm lòng son của họ vẫn được giữ gìn trong sáng không để bị vấy bẩn.

Bài thơ Bánh trôi nước đã được giới thiệu trong sách giáo khoa với 4 câu thơ rất ngắn gọn, dễ nhớ. Ý nghĩa của nó chính là nói lên thân phận của chính nhà thơ và rộng ra là thân phận của người phụ nữ ngày xưa. Họ không được quyết định số phận của mình, trôi nổi tùy thuộc vào người khác. Nhưng trên hết đó chính là tấm lòng son của họ vẫn được giữ gìn trong sáng không để bị vấy bẩn.

Bài thơ Bánh trôi nước đã được giới thiệu trong sách giáo khoa với 4 câu thơ rất ngắn gọn, dễ nhớ. Ý nghĩa của nó chính là nói lên thân phận của chính nhà thơ và rộng ra là thân phận của người phụ nữ ngày xưa. Họ không được quyết định số phận của mình, trôi nổi tùy thuộc vào người khác. Nhưng trên hết đó chính là tấm lòng son của họ vẫn được giữ gìn trong sáng không để bị vấy bẩn.

2. Vịnh cái quạt

2. Vịnh cái quạt

2. Vịnh cái quạt

2. Vịnh cái quạt

Một lỗ xâu xâu mới cũng vừa

Một lỗ xâu xâu mới cũng vừa

Một lỗ xâu xâu mới cũng vừa

Một lỗ xâu xâu mới cũng vừa

Duyên em dính dán tự ngàn xưa

Duyên em dính dán tự ngàn xưa

Duyên em dính dán tự ngàn xưa

Duyên em dính dán tự ngàn xưa

Chành ra ba góc da còn thiếu

Chành ra ba góc da còn thiếu

Chành ra ba góc da còn thiếu

Chành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa

Mát mặt anh hùng khi tắt gió

Mát mặt anh hùng khi tắt gió

Mát mặt anh hùng khi tắt gió

Mát mặt anh hùng khi tắt gió

Che đầu quân tử lúc sa mưa

Che đầu quân tử lúc sa mưa

Che đầu quân tử lúc sa mưa

Che đầu quân tử lúc sa mưa

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng:

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng:

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng:

Nâng niu ướm hỏi người trong trướng:

“Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?”

“Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?”

“Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?”

“Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?”

Thơ phồn thực phản kháng trong Hồ Xuân Hương

Thơ phồn thực phản kháng trong Hồ Xuân Hương

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về bà thơ Vịnh cái quạt của Xuân Hương. Đại ý của bài thơ theo tiêu đề là miêu tả cái quạt với chức năng như che nắng, che mưa và để quạt mát. Nhưng có lẽ sâu xa hơn là nhà thơ đang nói về người phụ nữ. Nhưng bằng bút pháp tài tình của mình, tác phẩm không hề có tính thô tục mà đề cao đến sự chăm chỉ tài tình của người làm ra chiếc quạt. Một sản phẩm giúp con người được mát mẻ và luôn giữ trong người như báu vật. Dù là nghĩa như thế nào thì chúng ta hãy cứ cảm nhận nó theo nghĩa đẹp nhất mà ta hiểu.

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về bà thơ Vịnh cái quạt của Xuân Hương. Đại ý của bài thơ theo tiêu đề là miêu tả cái quạt với chức năng như che nắng, che mưa và để quạt mát. Nhưng có lẽ sâu xa hơn là nhà thơ đang nói về người phụ nữ. Nhưng bằng bút pháp tài tình của mình, tác phẩm không hề có tính thô tục mà đề cao đến sự chăm chỉ tài tình của người làm ra chiếc quạt. Một sản phẩm giúp con người được mát mẻ và luôn giữ trong người như báu vật. Dù là nghĩa như thế nào thì chúng ta hãy cứ cảm nhận nó theo nghĩa đẹp nhất mà ta hiểu.

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về bà thơ Vịnh cái quạt của Xuân Hương. Đại ý của bài thơ theo tiêu đề là miêu tả cái quạt với chức năng như che nắng, che mưa và để quạt mát. Nhưng có lẽ sâu xa hơn là nhà thơ đang nói về người phụ nữ. Nhưng bằng bút pháp tài tình của mình, tác phẩm không hề có tính thô tục mà đề cao đến sự chăm chỉ tài tình của người làm ra chiếc quạt. Một sản phẩm giúp con người được mát mẻ và luôn giữ trong người như báu vật. Dù là nghĩa như thế nào thì chúng ta hãy cứ cảm nhận nó theo nghĩa đẹp nhất mà ta hiểu.

Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về bà thơ Vịnh cái quạt của Xuân Hương. Đại ý của bài thơ theo tiêu đề là miêu tả cái quạt với chức năng như che nắng, che mưa và để quạt mát. Nhưng có lẽ sâu xa hơn là nhà thơ đang nói về người phụ nữ. Nhưng bằng bút pháp tài tình của mình, tác phẩm không hề có tính thô tục mà đề cao đến sự chăm chỉ tài tình của người làm ra chiếc quạt. Một sản phẩm giúp con người được mát mẻ và luôn giữ trong người như báu vật. Dù là nghĩa như thế nào thì chúng ta hãy cứ cảm nhận nó theo nghĩa đẹp nhất mà ta hiểu.

3. Cảnh thu

3. Cảnh thu

3. Cảnh thu

3. Cảnh thu

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,

Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa,

Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,

Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,

Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,

Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,

Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,

Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,

Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,

Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.

Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.

Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.

Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.

Bầu dốc giang sơn say chấp rượu.

Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.

Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.

Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.

Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ.

Ơ hay, cánh cương ưa người nhỉ,

Ơ hay, cánh cương ưa người nhỉ,

Ơ hay, cánh cương ưa người nhỉ,

Ơ hay, cánh cương ưa người nhỉ,

Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Những lời bình hay trong thơ Xuân Hương

Những lời bình hay trong thơ Xuân Hương

Nội dung của bài thơ là một bức tranh về mùa thu. Với những hình ảnh gần gũi thân thuộc của mùa thu như hạt mưa, sông rộng dài, cây cổ thụ. Nhưng đó là một cảnh thu tiêu sơ, trong một ngày đượm buồn mà mưa không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt đổ xuống từ tàu lá chuối. May mắn, nhà thơ vẫn điểm vào khung cảnh ấy một màu xanh của cây cổ thụ giúp bức tranh có thêm phần hồn của nó.

Nội dung của bài thơ là một bức tranh về mùa thu. Với những hình ảnh gần gũi thân thuộc của mùa thu như hạt mưa, sông rộng dài, cây cổ thụ. Nhưng đó là một cảnh thu tiêu sơ, trong một ngày đượm buồn mà mưa không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt đổ xuống từ tàu lá chuối. May mắn, nhà thơ vẫn điểm vào khung cảnh ấy một màu xanh của cây cổ thụ giúp bức tranh có thêm phần hồn của nó.

Nội dung của bài thơ là một bức tranh về mùa thu. Với những hình ảnh gần gũi thân thuộc của mùa thu như hạt mưa, sông rộng dài, cây cổ thụ. Nhưng đó là một cảnh thu tiêu sơ, trong một ngày đượm buồn mà mưa không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt đổ xuống từ tàu lá chuối. May mắn, nhà thơ vẫn điểm vào khung cảnh ấy một màu xanh của cây cổ thụ giúp bức tranh có thêm phần hồn của nó.

Nội dung của bài thơ là một bức tranh về mùa thu. Với những hình ảnh gần gũi thân thuộc của mùa thu như hạt mưa, sông rộng dài, cây cổ thụ. Nhưng đó là một cảnh thu tiêu sơ, trong một ngày đượm buồn mà mưa không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt đổ xuống từ tàu lá chuối. May mắn, nhà thơ vẫn điểm vào khung cảnh ấy một màu xanh của cây cổ thụ giúp bức tranh có thêm phần hồn của nó.

Bên cạnh đó là cảnh người say chếnh choáng. Dù bầu rượu đã hết, dù tửu lượng không còn nữa nhưng vẫn muốn uống thêm một chén rượu sầu. Người say có lẽ không phải vì rượu mà vì cảnh giang sơn quá đẹp, quá buồn. Tác giả bằng thủ pháp nghệ thuật của mình vẽ nên bức tranh có cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau.

Bên cạnh đó là cảnh người say chếnh choáng. Dù bầu rượu đã hết, dù tửu lượng không còn nữa nhưng vẫn muốn uống thêm một chén rượu sầu. Người say có lẽ không phải vì rượu mà vì cảnh giang sơn quá đẹp, quá buồn. Tác giả bằng thủ pháp nghệ thuật của mình vẽ nên bức tranh có cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau.

Bên cạnh đó là cảnh người say chếnh choáng. Dù bầu rượu đã hết, dù tửu lượng không còn nữa nhưng vẫn muốn uống thêm một chén rượu sầu. Người say có lẽ không phải vì rượu mà vì cảnh giang sơn quá đẹp, quá buồn. Tác giả bằng thủ pháp nghệ thuật của mình vẽ nên bức tranh có cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau.

Bên cạnh đó là cảnh người say chếnh choáng. Dù bầu rượu đã hết, dù tửu lượng không còn nữa nhưng vẫn muốn uống thêm một chén rượu sầu. Người say có lẽ không phải vì rượu mà vì cảnh giang sơn quá đẹp, quá buồn. Tác giả bằng thủ pháp nghệ thuật của mình vẽ nên bức tranh có cảnh vật và con người hòa quyện vào nhau.

4. Thơ tự tình

4. Thơ tự tình

4. Thơ tự tình

4. Thơ tự tình

Tiếng gà xao xác gáy trên vòm

Tiếng gà xao xác gáy trên vòm

Tiếng gà xao xác gáy trên vòm

Tiếng gà xao xác gáy trên vòm

Oán hận trông ra khắp mọi chòm

Oán hận trông ra khắp mọi chòm

Oán hận trông ra khắp mọi chòm

Oán hận trông ra khắp mọi chòm

Mõ thảm không khua mà cũng cốc

Mõ thảm không khua mà cũng cốc

Mõ thảm không khua mà cũng cốc

Mõ thảm không khua mà cũng cốc

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ

Sau hận vì duyên để mõm mòm

Sau hận vì duyên để mõm mòm

Sau hận vì duyên để mõm mòm

Sau hận vì duyên để mõm mòm

Tài tử văn nhân ai đó tá

Tài tử văn nhân ai đó tá

Tài tử văn nhân ai đó tá

Tài tử văn nhân ai đó tá

Thân này đâu đã chịu già tom.

Thân này đâu đã chịu già tom.

Thân này đâu đã chịu già tom

Thân này đâu đã chịu già tom

.

.

Thơ có rất nhiều ẩn ý

Thơ có rất nhiều ẩn ý

Mở đầu bài thơ là không gianh bao la, tĩnh mịc được khuấy động bằng tiếng gà gáy “văng vẳng” trên bom thuyền từ xa đưa tới. Tác giả đã lấy tiếng gà để diễn tả cái tĩnh lặng vắng vẻ của đêm dài. Đồng thời nói lên nỗi khổ của người phụ nữ thao thức suốt canh dài để canh trường. Đó là nỗi oán hận mà Hồ Xuân Hương đã sử dụng các hình ảnh mõ thảm, chuông sầu tủi cho nỗi tủi của riêng mình lẻ bóng chăn đơn. Nỗi buồn ấy lan tỏa “khắp mọi chòm”, như kéo dài theo thời gian của những đêm dài.

Mở đầu bài thơ là không gianh bao la, tĩnh mịc được khuấy động bằng tiếng gà gáy “văng vẳng” trên bom thuyền từ xa đưa tới. Tác giả đã lấy tiếng gà để diễn tả cái tĩnh lặng vắng vẻ của đêm dài. Đồng thời nói lên nỗi khổ của người phụ nữ thao thức suốt canh dài để canh trường. Đó là nỗi oán hận mà Hồ Xuân Hương đã sử dụng các hình ảnh mõ thảm, chuông sầu tủi cho nỗi tủi của riêng mình lẻ bóng chăn đơn. Nỗi buồn ấy lan tỏa “khắp mọi chòm”, như kéo dài theo thời gian của những đêm dài.

Mở đầu bài thơ là không gianh bao la, tĩnh mịc được khuấy động bằng tiếng gà gáy “văng vẳng” trên bom thuyền từ xa đưa tới. Tác giả đã lấy tiếng gà để diễn tả cái tĩnh lặng vắng vẻ của đêm dài. Đồng thời nói lên nỗi khổ của người phụ nữ thao thức suốt canh dài để canh trường. Đó là nỗi oán hận mà Hồ Xuân Hương đã sử dụng các hình ảnh mõ thảm, chuông sầu tủi cho nỗi tủi của riêng mình lẻ bóng chăn đơn. Nỗi buồn ấy lan tỏa “khắp mọi chòm”, như kéo dài theo thời gian của những đêm dài.

Mở đầu bài thơ là không gianh bao la, tĩnh mịc được khuấy động bằng tiếng gà gáy “văng vẳng” trên bom thuyền từ xa đưa tới. Tác giả đã lấy tiếng gà để diễn tả cái tĩnh lặng vắng vẻ của đêm dài. Đồng thời nói lên nỗi khổ của người phụ nữ thao thức suốt canh dài để canh trường. Đó là nỗi oán hận mà Hồ Xuân Hương đã sử dụng các hình ảnh mõ thảm, chuông sầu tủi cho nỗi tủi của riêng mình lẻ bóng chăn đơn. Nỗi buồn ấy lan tỏa “khắp mọi chòm”, như kéo dài theo thời gian của những đêm dài.

Nghệ thuật nhà thơ sử dụng ở đây còn là nghệ thuật đối lập “Trước nghe” đối với “sau giận”, “tiếng” hô ứng với “duyên”; “rầu rĩ” là tâm trạng đối với “mõm mòm” . Ý nghĩa của nó có nghĩa là người phụ nữ đã quá lứa lỡ thì không còn ai để ý nữa. Nhưng Hồ Xuân Hương đâu chịu thua thiệt mà vẫn mạnh mẽ khẳng định “thân này đâu đã chịu gia tom”. Dù buồn rầu, đau khổ và cảm thán về số phận của phụ nữ, cầu mong hạnh phúc và tình yêu nhưng vẫn giữ phẩm chất quý giá.

Nghệ thuật nhà thơ sử dụng ở đây còn là nghệ thuật đối lập “Trước nghe” đối với “sau giận”, “tiếng” hô ứng với “duyên”; “rầu rĩ” là tâm trạng đối với “mõm mòm” . Ý nghĩa của nó có nghĩa là người phụ nữ đã quá lứa lỡ thì không còn ai để ý nữa. Nhưng Hồ Xuân Hương đâu chịu thua thiệt mà vẫn mạnh mẽ khẳng định “thân này đâu đã chịu gia tom”. Dù buồn rầu, đau khổ và cảm thán về số phận của phụ nữ, cầu mong hạnh phúc và tình yêu nhưng vẫn giữ phẩm chất quý giá.

Nghệ thuật nhà thơ sử dụng ở đây còn là nghệ thuật đối lập “Trước nghe” đối với “sau giận”, “tiếng” hô ứng với “duyên”; “rầu rĩ” là tâm trạng đối với “mõm mòm” . Ý nghĩa của nó có nghĩa là người phụ nữ đã quá lứa lỡ thì không còn ai để ý nữa. Nhưng Hồ Xuân Hương đâu chịu thua thiệt mà vẫn mạnh mẽ khẳng định “thân này đâu đã chịu gia tom”. Dù buồn rầu, đau khổ và cảm thán về số phận của phụ nữ, cầu mong hạnh phúc và tình yêu nhưng vẫn giữ phẩm chất quý giá.

Nghệ thuật nhà thơ sử dụng ở đây còn là nghệ thuật đối lập “Trước nghe” đối với “sau giận”, “tiếng” hô ứng với “duyên”; “rầu rĩ” là tâm trạng đối với “mõm mòm” . Ý nghĩa của nó có nghĩa là người phụ nữ đã quá lứa lỡ thì không còn ai để ý nữa. Nhưng Hồ Xuân Hương đâu chịu thua thiệt mà vẫn mạnh mẽ khẳng định “thân này đâu đã chịu gia tom”. Dù buồn rầu, đau khổ và cảm thán về số phận của phụ nữ, cầu mong hạnh phúc và tình yêu nhưng vẫn giữ phẩm chất quý giá.

5. Tự tình 2

5. Tự tình 2

5. Tự tình 2

5. Tự tình 2

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn,

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn,

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn,

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn,

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn.

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám,

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn.

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,

Mảnh tình san sẻ tí con con !”.

Mảnh tình san sẻ tí con con !”.

Mảnh tình san sẻ tí con con !”.

Mảnh tình san sẻ tí con con !”.

Nhiều vấn đề trong thơ Hồ Xuân Hương

Nhiều vấn đề trong thơ Hồ Xuân Hương

Trong Tự tình của Hồ Xuân HƯơng có 3 bài, bài Tự tình 1 và 2 là hai bài ấn tượng nhất. Trong Tự tình 2 tác giả cũng mở đầu không gian thời gian là đêm khuya với tiếng trống đánh điểm canh giúp xua tan đi không gian tĩnh lặng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là từ Trơ: tác giả dùng từ trơ để nói đến hình ảnh người phụ nữ chai đi, mất hết cảm giác, đau buồn nhiều nỗi, nay nét mặt thành ra trơ đi trước cảnh vật, trước cuộc đời. Thân phận người phụ nữ có được một chút tình cảm bé con con mà cũng phải chia sẻ với người khác.

Trong Tự tình của Hồ Xuân HƯơng có 3 bài, bài Tự tình 1 và 2 là hai bài ấn tượng nhất. Trong Tự tình 2 tác giả cũng mở đầu không gian thời gian là đêm khuya với tiếng trống đánh điểm canh giúp xua tan đi không gian tĩnh lặng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là từ Trơ: tác giả dùng từ trơ để nói đến hình ảnh người phụ nữ chai đi, mất hết cảm giác, đau buồn nhiều nỗi, nay nét mặt thành ra trơ đi trước cảnh vật, trước cuộc đời. Thân phận người phụ nữ có được một chút tình cảm bé con con mà cũng phải chia sẻ với người khác.

Trong Tự tình của Hồ Xuân HƯơng có 3 bài, bài Tự tình 1 và 2 là hai bài ấn tượng nhất. Trong Tự tình 2 tác giả cũng mở đầu không gian thời gian là đêm khuya với tiếng trống đánh điểm canh giúp xua tan đi không gian tĩnh lặng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là từ Trơ: tác giả dùng từ trơ để nói đến hình ảnh người phụ nữ chai đi, mất hết cảm giác, đau buồn nhiều nỗi, nay nét mặt thành ra trơ đi trước cảnh vật, trước cuộc đời. Thân phận người phụ nữ có được một chút tình cảm bé con con mà cũng phải chia sẻ với người khác.

Trong Tự tình của Hồ Xuân HƯơng có 3 bài, bài Tự tình 1 và 2 là hai bài ấn tượng nhất. Trong Tự tình 2 tác giả cũng mở đầu không gian thời gian là đêm khuya với tiếng trống đánh điểm canh giúp xua tan đi không gian tĩnh lặng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là từ Trơ: tác giả dùng từ trơ để nói đến hình ảnh người phụ nữ chai đi, mất hết cảm giác, đau buồn nhiều nỗi, nay nét mặt thành ra trơ đi trước cảnh vật, trước cuộc đời. Thân phận người phụ nữ có được một chút tình cảm bé con con mà cũng phải chia sẻ với người khác.

6. Vấn nguyệt

6. Vấn nguyệt

6. Vấn nguyệt

6. Vấn nguyệt

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,

Trải mấy thu nay vẫn hãy còn,

Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?

Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?

Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?

Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?

Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?

Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?

Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?

Hỏi con Bạch Thố đà bao tuổi?

Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?

Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?

Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?

Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con?

Đêm tối cớ sao soi gác tía?

Đêm tối cớ sao soi gác tía?

Đêm tối cớ sao soi gác tía?

Đêm tối cớ sao soi gác tía?

Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.

Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.

Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.

Ngày xanh còn thẹn mấy vầng tròn.

Năm canh lơ lửng chờ ai đó?

Năm canh lơ lửng chờ ai đó?

Năm canh lơ lửng chờ ai đó?

Năm canh lơ lửng chờ ai đó?

Hay có tình riêng mấy nước non?

Hay có tình riêng mấy nước non?

Hay có tình riêng mấy nước non?

Hay có tình riêng mấy nước non?

Thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Nghệ thuật tài tình ở bài thơ Vấn nguyệt đó chính là một loạt các câu hỏi được đặt ra. Tâm trạng của một cô gái mới biết yêu, hỏi con Bạch Thổ, hỏi chị Hằng Nga, hỏi đêm tối, hỏi người có chờ đợi cô hay không. Một cảm xúc mơ hồ về tình yêu mà không chắc người đó có đáp lại hay không.

Nghệ thuật tài tình ở bài thơ Vấn nguyệt đó chính là một loạt các câu hỏi được đặt ra. Tâm trạng của một cô gái mới biết yêu, hỏi con Bạch Thổ, hỏi chị Hằng Nga, hỏi đêm tối, hỏi người có chờ đợi cô hay không. Một cảm xúc mơ hồ về tình yêu mà không chắc người đó có đáp lại hay không.

Nghệ thuật tài tình ở bài thơ Vấn nguyệt đó chính là một loạt các câu hỏi được đặt ra. Tâm trạng của một cô gái mới biết yêu, hỏi con Bạch Thổ, hỏi chị Hằng Nga, hỏi đêm tối, hỏi người có chờ đợi cô hay không. Một cảm xúc mơ hồ về tình yêu mà không chắc người đó có đáp lại hay không.

Nghệ thuật tài tình ở bài thơ Vấn nguyệt đó chính là một loạt các câu hỏi được đặt ra. Tâm trạng của một cô gái mới biết yêu, hỏi con Bạch Thổ, hỏi chị Hằng Nga, hỏi đêm tối, hỏi người có chờ đợi cô hay không. Một cảm xúc mơ hồ về tình yêu mà không chắc người đó có đáp lại hay không.

7. Động Hương tích

7. Động Hương tích

7. Động Hương tích

7. Động Hương tích

Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,

Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,

Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,

Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,

Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.

Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.

Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.

Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.

Người quen cõi Phật chen chân xọc,

Người quen cõi Phật chen chân xọc,

Người quen cõi Phật chen chân xọc,

Người quen cõi Phật chen chân xọc,

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,

Con thuyền vô trạo cúi lom khom.

Con thuyền vô trạo cúi lom khom.

Con thuyền vô trạo cúi lom khom.

Con thuyền vô trạo cúi lom khom.

Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,

Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,

Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,

Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,

Rõ khéo trời già đến dở dom.

Rõ khéo trời già đến dở dom.

Rõ khéo trời già đến dở dom.

Rõ khéo trời già đến dở dom.

Chân dung thơ tự tình Hồ Xuân Hương

Chân dung thơ tự tình Hồ Xuân Hương

Bài thơ Hồ Xuân Hương nói về địa danh Động Hương tích của Việt Nam. Ngày nay gọi là chùa Hương, thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, từ ngày 1-8-2008 sáp nhập vào địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi năm vào dịp mùa xuân chùa lại đón rất nhiều lượt du khách bốn phương về trẩy hội. Trong dòng người tấp nập ấy nhờ thơ đã miêu tả lại khung cảnh ấy nhưng với cảnh chen lấn chân xọc, mắt dòm của quá nhiều người.

Bài thơ Hồ Xuân Hương nói về địa danh Động Hương tích của Việt Nam. Ngày nay gọi là chùa Hương, thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, từ ngày 1-8-2008 sáp nhập vào địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi năm vào dịp mùa xuân chùa lại đón rất nhiều lượt du khách bốn phương về trẩy hội. Trong dòng người tấp nập ấy nhờ thơ đã miêu tả lại khung cảnh ấy nhưng với cảnh chen lấn chân xọc, mắt dòm của quá nhiều người.

Bài thơ Hồ Xuân Hương nói về địa danh Động Hương tích của Việt Nam. Ngày nay gọi là chùa Hương, thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, từ ngày 1-8-2008 sáp nhập vào địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi năm vào dịp mùa xuân chùa lại đón rất nhiều lượt du khách bốn phương về trẩy hội. Trong dòng người tấp nập ấy nhờ thơ đã miêu tả lại khung cảnh ấy nhưng với cảnh chen lấn chân xọc, mắt dòm của quá nhiều người.

Bài thơ Hồ Xuân Hương nói về địa danh Động Hương tích của Việt Nam. Ngày nay gọi là chùa Hương, thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, từ ngày 1-8-2008 sáp nhập vào địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi năm vào dịp mùa xuân chùa lại đón rất nhiều lượt du khách bốn phương về trẩy hội. Trong dòng người tấp nập ấy nhờ thơ đã miêu tả lại khung cảnh ấy nhưng với cảnh chen lấn chân xọc, mắt dòm của quá nhiều người.

8. Mời trầu

8. Mời trầu

8. Mời trầu

8. Mời trầu

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

Này của Xuân Hương mới quệt rồi

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Có phải duyên nhau thì thắm lại

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

Mời trầu chỉ có 4 câu thơ nhưng lại là nỗi niềm của người phụ nữ trăn trở về cuộc đời của mình. Miếng trầu là thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, mời mọi người ăn vào cho đỏ. Nó thường xuất hiện trong đám cưới với ý nghĩa chúc cho vợ chồng luôn hạnh phúc. Nhà thơ cũng khao khát một hạnh phúc như vây. Miếng trầu cô mới quyệt xong còn tươi lắm, mời mọi người hãy ăn nhanh khi nó còn tươi, để tình thắm lại chứ đừng xanh như lá, bạc như vôi. Nhưng nhà thơ cũng khẳng định chỉ có duyên thì mới thắm lại được, chứ vô duyên thì gặp nhau mãi cũng chỉ là vô duyên mà thôi.

Mời trầu chỉ có 4 câu thơ nhưng lại là nỗi niềm của người phụ nữ trăn trở về cuộc đời của mình. Miếng trầu là thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, mời mọi người ăn vào cho đỏ. Nó thường xuất hiện trong đám cưới với ý nghĩa chúc cho vợ chồng luôn hạnh phúc. Nhà thơ cũng khao khát một hạnh phúc như vây. Miếng trầu cô mới quyệt xong còn tươi lắm, mời mọi người hãy ăn nhanh khi nó còn tươi, để tình thắm lại chứ đừng xanh như lá, bạc như vôi. Nhưng nhà thơ cũng khẳng định chỉ có duyên thì mới thắm lại được, chứ vô duyên thì gặp nhau mãi cũng chỉ là vô duyên mà thôi.

Mời trầu chỉ có 4 câu thơ nhưng lại là nỗi niềm của người phụ nữ trăn trở về cuộc đời của mình. Miếng trầu là thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, mời mọi người ăn vào cho đỏ. Nó thường xuất hiện trong đám cưới với ý nghĩa chúc cho vợ chồng luôn hạnh phúc. Nhà thơ cũng khao khát một hạnh phúc như vây. Miếng trầu cô mới quyệt xong còn tươi lắm, mời mọi người hãy ăn nhanh khi nó còn tươi, để tình thắm lại chứ đừng xanh như lá, bạc như vôi. Nhưng nhà thơ cũng khẳng định chỉ có duyên thì mới thắm lại được, chứ vô duyên thì gặp nhau mãi cũng chỉ là vô duyên mà thôi.

Mời trầu chỉ có 4 câu thơ nhưng lại là nỗi niềm của người phụ nữ trăn trở về cuộc đời của mình. Miếng trầu là thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, mời mọi người ăn vào cho đỏ. Nó thường xuất hiện trong đám cưới với ý nghĩa chúc cho vợ chồng luôn hạnh phúc. Nhà thơ cũng khao khát một hạnh phúc như vây. Miếng trầu cô mới quyệt xong còn tươi lắm, mời mọi người hãy ăn nhanh khi nó còn tươi, để tình thắm lại chứ đừng xanh như lá, bạc như vôi. Nhưng nhà thơ cũng khẳng định chỉ có duyên thì mới thắm lại được, chứ vô duyên thì gặp nhau mãi cũng chỉ là vô duyên mà thôi.

9. Duyên Kỳ Ngộ

9. Duyên Kỳ Ngộ

9. Duyên Kỳ Ngộ

9. Duyên Kỳ Ngộ

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,

Nghìn dặm có duyên sự cũng thành,

Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.

Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.

Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.

Xin đừng lo lắng hết xuân xanh.

Tấc gang tay họa thơ không dứt,

Tấc gang tay họa thơ không dứt,

Tấc gang tay họa thơ không dứt,

Tấc gang tay họa thơ không dứt,

Gần gụi cung dương lá vẫn lành.

Gần gụi cung dương lá vẫn lành.

Gần gụi cung dương lá vẫn lành.

Gần gụi cung dương lá vẫn lành.

Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,

Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,

Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,

Tên sẵn bút đề dường chĩnh chện,

Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.

Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.

Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.

Trống mang dùi cắp đã phanh phanh.

Tuy không thả lá trôi dòng ngự,

Tuy không thả lá trôi dòng ngự,

Tuy không thả lá trôi dòng ngự,

Tuy không thả lá trôi dòng ngự,

Suy ngẫm trong thơ nôm

Suy ngẫm trong thơ nôm

Một tác phẩm khác của Hồ Xuân Hương cũng nói về duyên phận của người phụ nữ. Trong đại ý bài thơ là đừng nên lo lắng về tình duyên, nếu có duyên thì ắt sẽ đến. Nghìn năm duyên cũng sẽ thành. Nếu là người yêu thơ văn thì cùng nhau với bạn bè họa đàm thi ca, dù có gần gũi với nam nhân thì vẫn giữ tấm lòng trong sạch. Tác giả còn khéo léo vận dụng sự tích Vu Hựu, người đời Đường Hy Tông bắt được một chiếc lá đỏ từ dòng ngự câu trong cung trôi ra. Duyên may về sau Vu Hựu lấy Hàn Thị và nhận ra nhau qua chiếc lá đỏ. Ý miêu tả chiếc lá thắm giỏi làm mai mối.

Một tác phẩm khác của Hồ Xuân Hương cũng nói về duyên phận của người phụ nữ. Trong đại ý bài thơ là đừng nên lo lắng về tình duyên, nếu có duyên thì ắt sẽ đến. Nghìn năm duyên cũng sẽ thành. Nếu là người yêu thơ văn thì cùng nhau với bạn bè họa đàm thi ca, dù có gần gũi với nam nhân thì vẫn giữ tấm lòng trong sạch. Tác giả còn khéo léo vận dụng sự tích Vu Hựu, người đời Đường Hy Tông bắt được một chiếc lá đỏ từ dòng ngự câu trong cung trôi ra. Duyên may về sau Vu Hựu lấy Hàn Thị và nhận ra nhau qua chiếc lá đỏ. Ý miêu tả chiếc lá thắm giỏi làm mai mối.

Một tác phẩm khác của Hồ Xuân Hương cũng nói về duyên phận của người phụ nữ. Trong đại ý bài thơ là đừng nên lo lắng về tình duyên, nếu có duyên thì ắt sẽ đến. Nghìn năm duyên cũng sẽ thành. Nếu là người yêu thơ văn thì cùng nhau với bạn bè họa đàm thi ca, dù có gần gũi với nam nhân thì vẫn giữ tấm lòng trong sạch. Tác giả còn khéo léo vận dụng sự tích Vu Hựu, người đời Đường Hy Tông bắt được một chiếc lá đỏ từ dòng ngự câu trong cung trôi ra. Duyên may về sau Vu Hựu lấy Hàn Thị và nhận ra nhau qua chiếc lá đỏ. Ý miêu tả chiếc lá thắm giỏi làm mai mối.

Một tác phẩm khác của Hồ Xuân Hương cũng nói về duyên phận của người phụ nữ. Trong đại ý bài thơ là đừng nên lo lắng về tình duyên, nếu có duyên thì ắt sẽ đến. Nghìn năm duyên cũng sẽ thành. Nếu là người yêu thơ văn thì cùng nhau với bạn bè họa đàm thi ca, dù có gần gũi với nam nhân thì vẫn giữ tấm lòng trong sạch. Tác giả còn khéo léo vận dụng sự tích Vu Hựu, người đời Đường Hy Tông bắt được một chiếc lá đỏ từ dòng ngự câu trong cung trôi ra. Duyên may về sau Vu Hựu lấy Hàn Thị và nhận ra nhau qua chiếc lá đỏ. Ý miêu tả chiếc lá thắm giỏi làm mai mối.

10. Thương ôi phận gái

10. Thương ôi phận gái

10. Thương ôi phận gái

10. Thương ôi phận gái

Thương ôi phận gái cũng là chồng

Thương ôi phận gái cũng là chồng

Thương ôi phận gái cũng là chồng

Thương ôi phận gái cũng là chồng

Ghét bỏ nhau chi hỡi Nguyệt ông

Ghét bỏ nhau chi hỡi Nguyệt ông

Ghét bỏ nhau chi hỡi Nguyệt ông

Ghét bỏ nhau chi hỡi Nguyệt ông

Rồng tắm ao tù từng phận tủi

Rồng tắm ao tù từng phận tủi

Rồng tắm ao tù từng phận tủi

Rồng tắm ao tù từng phận tủi

Mưa gieo xuống giếng uổng lòng mong

Mưa gieo xuống giếng uổng lòng mong

Mưa gieo xuống giếng uổng lòng mong

Mưa gieo xuống giếng uổng lòng mong

Xót thân hoa nở song lầm cát

Xót thân hoa nở song lầm cát

Xót thân hoa nở song lầm cát

Xót thân hoa nở song lầm cát

Thẹn mặt trần ai đứng giữa vòng

Thẹn mặt trần ai đứng giữa vòng

Thẹn mặt trần ai đứng giữa vòng

Thẹn mặt trần ai đứng giữa vòng

Âu hẳn tiền nhân sao đấy tá

Âu hẳn tiền nhân sao đấy tá

Âu hẳn tiền nhân sao đấy tá

Âu hẳn tiền nhân sao đấy tá

Thôi đành một kiếp thế cho xong.

Thôi đành một kiếp thế cho xong.

Thôi đành một kiếp thế cho xong.

Thôi đành một kiếp thế cho xong.

Bài thơ than thân trách phận của người con gái. Đã cùng là con gái, cùng có chồng thì đừng ghét bỏ nhau làm gì mà hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Người phụ nữ như hạt mưa sa, rơi vào đài cát thì được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, chẳng may rơi vào chỗ bùn nhơ thì cũng phải chịu số phận cực khổ. Dù như thế nào thì cũng đành cam chịu số phận, chẳng thể nào chống lại được.

Bài thơ than thân trách phận của người con gái. Đã cùng là con gái, cùng có chồng thì đừng ghét bỏ nhau làm gì mà hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Người phụ nữ như hạt mưa sa, rơi vào đài cát thì được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, chẳng may rơi vào chỗ bùn nhơ thì cũng phải chịu số phận cực khổ. Dù như thế nào thì cũng đành cam chịu số phận, chẳng thể nào chống lại được.

Bài thơ than thân trách phận của người con gái. Đã cùng là con gái, cùng có chồng thì đừng ghét bỏ nhau làm gì mà hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Người phụ nữ như hạt mưa sa, rơi vào đài cát thì được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, chẳng may rơi vào chỗ bùn nhơ thì cũng phải chịu số phận cực khổ. Dù như thế nào thì cũng đành cam chịu số phận, chẳng thể nào chống lại được.

Bài thơ than thân trách phận của người con gái. Đã cùng là con gái, cùng có chồng thì đừng ghét bỏ nhau làm gì mà hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau. Người phụ nữ như hạt mưa sa, rơi vào đài cát thì được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, chẳng may rơi vào chỗ bùn nhơ thì cũng phải chịu số phận cực khổ. Dù như thế nào thì cũng đành cam chịu số phận, chẳng thể nào chống lại được.

Thơ Hồ Xuân Hương phần lớn nói về thân phận người phụ nữ. Trong những câu thơ của bà người ta nhận thấy đặc điểm “thanh thanh tục tục” mà chỉ có bà chúa thơ Nôm mới dám sử dụng. Bà thường dùng những hình ảnh trần trụi như bánh trôi nước vừa trắng lại vừa tròn, hay bài cái quạt nhưng ẩn ý bên trong thì lại khác. Ai hiểu được nhà thơ thì mới cảm nhận được cái hay, cái mỉa mai, cái đau khổ của kiếp đàn bà.

Thơ Hồ Xuân Hương phần lớn nói về thân phận người phụ nữ. Trong những câu thơ của bà người ta nhận thấy đặc điểm “thanh thanh tục tục” mà chỉ có bà chúa thơ Nôm mới dám sử dụng. Bà thường dùng những hình ảnh trần trụi như bánh trôi nước vừa trắng lại vừa tròn, hay bài cái quạt nhưng ẩn ý bên trong thì lại khác. Ai hiểu được nhà thơ thì mới cảm nhận được cái hay, cái mỉa mai, cái đau khổ của kiếp đàn bà.

Thơ Hồ Xuân Hương

Thơ Hồ Xuân Hương

phần lớn nói về thân phận người phụ nữ. Trong những câu thơ của bà người ta nhận thấy đặc điểm “thanh thanh tục tục” mà chỉ có bà chúa thơ Nôm mới dám sử dụng. Bà thường dùng những hình ảnh trần trụi như bánh trôi nước vừa trắng lại vừa tròn, hay bài cái quạt nhưng ẩn ý bên trong thì lại khác. Ai hiểu được nhà thơ thì mới cảm nhận được cái hay, cái mỉa mai, cái đau khổ của kiếp đàn bà.

phần lớn nói về thân phận người phụ nữ. Trong những câu thơ của bà người ta nhận thấy đặc điểm “thanh thanh tục tục” mà chỉ có bà chúa thơ Nôm mới dám sử dụng. Bà thường dùng những hình ảnh trần trụi như bánh trôi nước vừa trắng lại vừa tròn, hay bài cái quạt nhưng ẩn ý bên trong thì lại khác. Ai hiểu được nhà thơ thì mới cảm nhận được cái hay, cái mỉa mai, cái đau khổ của kiếp đàn bà.

Hi vọng sntv.vn đã giới thiệu cho bạn top 10 bài thơ hay nhất của nữ sĩ mà bạn yêu văn học yêu thích. Bạn hãy đọc và tìm cảm nhận những bài sâu sắc trong thơ Hồ Xuân Hương nhé.

Hi vọng sntv.vn đã giới thiệu cho bạn top 10 bài thơ hay nhất của nữ sĩ mà bạn yêu văn học yêu thích. Bạn hãy đọc và tìm cảm nhận những bài sâu sắc trong thơ Hồ Xuân Hương nhé.

Hi vọng sntv.vn đã giới thiệu cho bạn top 10 bài thơ hay nhất của nữ sĩ mà bạn yêu văn học yêu thích. Bạn hãy đọc và tìm cảm nhận những bài sâu sắc trong thơ Hồ Xuân Hương nhé.

Hi vọng sntv.vn đã giới thiệu cho bạn top 10 bài thơ hay nhất của nữ sĩ mà bạn yêu văn học yêu thích. Bạn hãy đọc và tìm cảm nhận những bài sâu sắc trong thơ Hồ Xuân Hương nhé.

Những câu nói hay về nụ cười dành cho bạn mỗi khi mệt mỏi

Thơ 5 chữ về cảnh vật, tình yêu, tình mẹ hay nhất

Bình Luận ( 0 )

Để lại Bình Luận của bạn

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

 

Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp
 

. shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

dienhoavip.vndiachishophoa.vn , diadiemshophoa.vn 

câu nói hay 

Trả lời