Chùm thơ về mưa khiến bạn đọc lắng đọng tâm hồn 2021

Chùm thơ về mưa khiến bạn đọc lắng đọng tâm hồn 2021

 

Nguyễn Duy Quang

Mưa hiểu theo nghĩa thông thường thì chỉ là một hiện tượng tự nhiên của trời đất. Nhưng trong thơ ca mưa lại là nguồn cảm hứng vô tận để các thi sĩ sáng tác. Không hiểu sao, ngay từ xa xưa mưa trong thơ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Có lẽ ngắm mưa tâm trạng con người thường lắng đọng lại để trải lòng mình và các thi sĩ đã thi vị hóa tâm trạng mình qua những vần thơ đầy cảm xúc. Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ ít nhất cũng đã một lần ngắm mưa hay dầm mưa. Có những cơn mưa nhẹ chỉ đủ làm ướt bờ vai gầy nhưng cũng có những cơn mưa nặng hạt, xối xả, nặng nề khiến con người trở nên buồn không biết vì lí do gì… Mưa mỗi mùa mang một sắc thái khác nhau và đi vào thơ ca lại gắn liền cùng với tâm trạng thi sĩ. Chùm thơ về mưa mà sntv.vn sưu tâm dưới đây tin chắc sẽ giúp những bạn đọc yêu mưa phải lắng đọng, suy ngẫm.

Mưa hiểu theo nghĩa thông thường thì chỉ là một hiện tượng tự nhiên của trời đất. Nhưng trong thơ ca mưa lại là nguồn cảm hứng vô tận để các thi sĩ sáng tác. Không hiểu sao, ngay từ xa xưa mưa trong thơ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Có lẽ ngắm mưa tâm trạng con người thường lắng đọng lại để trải lòng mình và các thi sĩ đã thi vị hóa tâm trạng mình qua những vần thơ đầy cảm xúc. Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ ít nhất cũng đã một lần ngắm mưa hay dầm mưa. Có những cơn mưa nhẹ chỉ đủ làm ướt bờ vai gầy nhưng cũng có những cơn mưa nặng hạt, xối xả, nặng nề khiến con người trở nên buồn không biết vì lí do gì… Mưa mỗi mùa mang một sắc thái khác nhau và đi vào thơ ca lại gắn liền cùng với tâm trạng thi sĩ. Chùm thơ về mưa mà sntv.vn sưu tâm dưới đây tin chắc sẽ giúp những bạn đọc yêu mưa phải lắng đọng, suy ngẫm.

Mưa hiểu theo nghĩa thông thường thì chỉ là một hiện tượng tự nhiên của trời đất. Nhưng trong thơ ca mưa lại là nguồn cảm hứng vô tận để các thi sĩ sáng tác. Không hiểu sao, ngay từ xa xưa mưa trong thơ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Có lẽ ngắm mưa tâm trạng con người thường lắng đọng lại để trải lòng mình và các thi sĩ đã thi vị hóa tâm trạng mình qua những vần thơ đầy cảm xúc. Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ ít nhất cũng đã một lần ngắm mưa hay dầm mưa. Có những cơn mưa nhẹ chỉ đủ làm ướt bờ vai gầy nhưng cũng có những cơn mưa nặng hạt, xối xả, nặng nề khiến con người trở nên buồn không biết vì lí do gì… Mưa mỗi mùa mang một sắc thái khác nhau và đi vào thơ ca lại gắn liền cùng với tâm trạng thi sĩ. Chùm thơ về mưa mà sntv.vn sưu tâm dưới đây tin chắc sẽ giúp những bạn đọc yêu mưa phải lắng đọng, suy ngẫm.

Mưa hiểu theo nghĩa thông thường thì chỉ là một hiện tượng tự nhiên của trời đất. Nhưng trong thơ ca mưa lại là nguồn cảm hứng vô tận để các thi sĩ sáng tác. Không hiểu sao, ngay từ xa xưa mưa trong thơ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc. Có lẽ ngắm mưa tâm trạng con người thường lắng đọng lại để trải lòng mình và các thi sĩ đã thi vị hóa tâm trạng mình qua những vần thơ đầy cảm xúc. Trong cuộc đời mỗi con người có lẽ ít nhất cũng đã một lần ngắm mưa hay dầm mưa. Có những cơn mưa nhẹ chỉ đủ làm ướt bờ vai gầy nhưng cũng có những cơn mưa nặng hạt, xối xả, nặng nề khiến con người trở nên buồn không biết vì lí do gì… Mưa mỗi mùa mang một sắc thái khác nhau và đi vào thơ ca lại gắn liền cùng với tâm trạng thi sĩ. Chùm thơ về mưa mà sntv.vn sưu tâm dưới đây tin chắc sẽ giúp những bạn đọc yêu mưa phải lắng đọng, suy ngẫm.

Những vần thơ về mưa mùa thu man mác buồn đầy suy tư

Những vần thơ về mưa mùa thu man mác buồn đầy suy tư

Những vần thơ về mưa mùa thu man mác buồn đầy suy tư

Những vần thơ về mưa mùa thu man mác buồn đầy suy tư

Những vần thơ về mưa mùa thu man mác buồn đầy suy tư

Mùa thu mưa ít và những cơn mưa thường rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tâm trạng con người thêm day dứt. Mùa thu vốn đã gắn liền với nỗi buồn với sự lãng mạn, và có thêm cơn mưa bất chợt chắc hẳn sẽ khiến lòng người se lạnh. Những bài thơ về mưa thu snvt.vn sưu tập dưới đây nhẹ làng nhưng đủ để bạn đọc lắng đọng tâm hồn mỗi khi đọc.

Mùa thu mưa ít và những cơn mưa thường rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tâm trạng con người thêm day dứt. Mùa thu vốn đã gắn liền với nỗi buồn với sự lãng mạn, và có thêm cơn mưa bất chợt chắc hẳn sẽ khiến lòng người se lạnh. Những bài thơ về mưa thu snvt.vn sưu tập dưới đây nhẹ làng nhưng đủ để bạn đọc lắng đọng tâm hồn mỗi khi đọc.

Mùa thu mưa ít và những cơn mưa thường rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tâm trạng con người thêm day dứt. Mùa thu vốn đã gắn liền với nỗi buồn với sự lãng mạn, và có thêm cơn mưa bất chợt chắc hẳn sẽ khiến lòng người se lạnh. Những bài thơ về mưa thu snvt.vn sưu tập dưới đây nhẹ làng nhưng đủ để bạn đọc lắng đọng tâm hồn mỗi khi đọc.

Mùa thu mưa ít và những cơn mưa thường rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tâm trạng con người thêm day dứt. Mùa thu vốn đã gắn liền với nỗi buồn với sự lãng mạn, và có thêm cơn mưa bất chợt chắc hẳn sẽ khiến lòng người se lạnh. Những bài thơ về mưa thu snvt.vn sưu tập dưới đây nhẹ làng nhưng đủ để bạn đọc lắng đọng tâm hồn mỗi khi đọc.

MƯA THU BUỔI SÁNG

MƯA THU BUỔI SÁNG

MƯA THU BUỔI SÁNG

MƯA THU BUỔI SÁNG

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Tâm tư lắng đọng nhớ mùa mưa xưa

Tâm tư lắng đọng nhớ mùa mưa xưa

Tâm tư lắng đọng nhớ mùa mưa xưa

Tâm tư lắng đọng nhớ mùa mưa xưa

Buồn ơi biết mấy cho vừa

Buồn ơi biết mấy cho vừa

Buồn ơi biết mấy cho vừa

Buồn ơi biết mấy cho vừa

Ngoài trời mây xám song thưa gió lùa

Ngoài trời mây xám song thưa gió lùa

Ngoài trời mây xám song thưa gió lùa

Ngoài trời mây xám song thưa gió lùa

Hắt hiu mấy giọt mưa thưa

Hắt hiu mấy giọt mưa thưa

Hắt hiu mấy giọt mưa thưa

Hắt hiu mấy giọt mưa thưa

Cũng làm rét mướt cũng vừa tái tê

Cũng làm rét mướt cũng vừa tái tê

Cũng làm rét mướt cũng vừa tái tê

Cũng làm rét mướt cũng vừa tái tê

Nỗi buồn vây kín não nề

Nỗi buồn vây kín não nề

Nỗi buồn vây kín não nề

Nỗi buồn vây kín não nề

Như bao nhiêu sợi lê thê ngập tràn

Như bao nhiêu sợi lê thê ngập tràn

Như bao nhiêu sợi lê thê ngập tràn

Như bao nhiêu sợi lê thê ngập tràn

Vu vơ một chút lan man

Vu vơ một chút lan man

Vu vơ một chút lan man

Vu vơ một chút lan man

Lòng như chùng xuống vô vàn mối tơ

Lòng như chùng xuống vô vàn mối tơ

Lòng như chùng xuống vô vàn mối tơ

Lòng như chùng xuống vô vàn mối tơ

Đâu còn gì để mộng mơ

Đâu còn gì để mộng mơ

Đâu còn gì để mộng mơ

Đâu còn gì để mộng mơ

Qua rồi kỷ niệm ngây thơ thuở nào

Qua rồi kỷ niệm ngây thơ thuở nào

Qua rồi kỷ niệm ngây thơ thuở nào

Qua rồi kỷ niệm ngây thơ thuở nào

Bỗng dưng trời đổ mưa rào

Bỗng dưng trời đổ mưa rào

Bỗng dưng trời đổ mưa rào

Bỗng dưng trời đổ mưa rào

Cho bao kỷ niệm dâng trào trong tim.

Cho bao kỷ niệm dâng trào trong tim.

Cho bao kỷ niệm dâng trào trong tim.

Cho bao kỷ niệm dâng trào trong tim.

mình em cô đơn dưới mưa

mình em cô đơn dưới mưa

mình em cô đơn dưới mưa

mình em cô đơn dưới mưa

MƯA MÙA THU

MƯA MÙA THU

MƯA MÙA THU

MƯA MÙA THU

Vừa trở giấc nghe tiếng mưa xối xả

Vừa trở giấc nghe tiếng mưa xối xả

Vừa trở giấc nghe tiếng mưa xối xả

Vừa trở giấc nghe tiếng mưa xối xả

Sấm vọng rền xé toác cả không trung

Sấm vọng rền xé toác cả không trung

Sấm vọng rền xé toác cả không trung

Sấm vọng rền xé toác cả không trung

Tiếng nước reo nghe rõ thật não nùng

Tiếng nước reo nghe rõ thật não nùng

Tiếng nước reo nghe rõ thật não nùng

Tiếng nước reo nghe rõ thật não nùng

Mưa thu đấy sao chẳng rơi thánh thót

Mưa thu đấy sao chẳng rơi thánh thót

Mưa thu đấy sao chẳng rơi thánh thót

Mưa thu đấy sao chẳng rơi thánh thót

Cho thu về tình người thêm bùi ngọt

Cho thu về tình người thêm bùi ngọt

Cho thu về tình người thêm bùi ngọt

Cho thu về tình người thêm bùi ngọt

Giống thu xưa nắng ấm rộn chim ca

Giống thu xưa nắng ấm rộn chim ca

Giống thu xưa nắng ấm rộn chim ca

Giống thu xưa nắng ấm rộn chim ca

Cho cúc vàng thơm ngát sắc hương hoa

Cho cúc vàng thơm ngát sắc hương hoa

Cho cúc vàng thơm ngát sắc hương hoa

Cho cúc vàng thơm ngát sắc hương hoa

Giúp lứa đôi được mặn mà thương nhớ

Giúp lứa đôi được mặn mà thương nhớ

Giúp lứa đôi được mặn mà thương nhớ

Giúp lứa đôi được mặn mà thương nhớ

Mưa mùa thu nhẹ bay như hoa nở

Mưa mùa thu nhẹ bay như hoa nở

Mưa mùa thu nhẹ bay như hoa nở

Mưa mùa thu nhẹ bay như hoa nở

Cho tình nồng được cởi mở yêu thương

Cho tình nồng được cởi mở yêu thương

Cho tình nồng được cởi mở yêu thương

Cho tình nồng được cởi mở yêu thương

Ngắm phố xá nước ngập trắng hết đường

Ngắm phố xá nước ngập trắng hết đường

Ngắm phố xá nước ngập trắng hết đường

Ngắm phố xá nước ngập trắng hết đường

Thấy chạnh lòng người đón đưa con trẻ

Thấy chạnh lòng người đón đưa con trẻ

Thấy chạnh lòng người đón đưa con trẻ

Thấy chạnh lòng người đón đưa con trẻ

Mùa thu ơi, sao mỗi năm một vẻ

Mùa thu ơi, sao mỗi năm một vẻ

Mùa thu ơi, sao mỗi năm một vẻ

Mùa thu ơi, sao mỗi năm một vẻ

Để lòng người cứ dằng xé đan xen

Để lòng người cứ dằng xé đan xen

Để lòng người cứ dằng xé đan xen

Để lòng người cứ dằng xé đan xen

Mong ông trời cho mưa tạnh nắng lên

Mong ông trời cho mưa tạnh nắng lên

Mong ông trời cho mưa tạnh nắng lên

Mong ông trời cho mưa tạnh nắng lên

Để mùa thu rực thêm màu hoa sữa.

Để mùa thu rực thêm màu hoa sữa.

Để mùa thu rực thêm màu hoa sữa.

Để mùa thu rực thêm màu hoa sữa.

mưa rơi cho cỏ hoa xanh tốt

mưa rơi cho cỏ hoa xanh tốt

mưa rơi cho cỏ hoa xanh tốt

mưa rơi cho cỏ hoa xanh tốt

GIỌT MƯA THU

GIỌT MƯA THU

GIỌT MƯA THU

GIỌT MƯA THU

Mưa thu lạnh cả khung trời

Mưa thu lạnh cả khung trời

Mưa thu lạnh cả khung trời

Mưa thu lạnh cả khung trời

Đường xưa đếm bước mình tôi nặng sầu

Đường xưa đếm bước mình tôi nặng sầu

Đường xưa đếm bước mình tôi nặng sầu

Đường xưa đếm bước mình tôi nặng sầu

Tiếc thời giang vội qua mau

Tiếc thời giang vội qua mau

Tiếc thời giang vội qua mau

Tiếc thời giang vội qua mau

Cho mùa thu chết lá sầu rụng rơi

Cho mùa thu chết lá sầu rụng rơi

Cho mùa thu chết lá sầu rụng rơi

Cho mùa thu chết lá sầu rụng rơi

Dưới mưa lặng ngắm xa vời

Dưới mưa lặng ngắm xa vời

Dưới mưa lặng ngắm xa vời

Dưới mưa lặng ngắm xa vời

Thương về kỷ niệm một thời có nhau

Thương về kỷ niệm một thời có nhau

Thương về kỷ niệm một thời có nhau

Thương về kỷ niệm một thời có nhau

Giọt buồn lặng lẽ tuôn trào

Giọt buồn lặng lẽ tuôn trào

Giọt buồn lặng lẽ tuôn trào

Giọt buồn lặng lẽ tuôn trào

Như ngày đưa tiễn chiều nào thu mưa

Như ngày đưa tiễn chiều nào thu mưa

Như ngày đưa tiễn chiều nào thu mưa

Như ngày đưa tiễn chiều nào thu mưa

Nhặt gôm ký ức xa vời

Nhặt gôm ký ức xa vời

Nhặt gôm ký ức xa vời

Nhặt gôm ký ức xa vời

Ghép dòng tâm sự lòng tôi trao người.

Ghép dòng tâm sự lòng tôi trao người.

Ghép dòng tâm sự lòng tôi trao người.

Ghép dòng tâm sự lòng tôi trao người.

 NGÀY THU MƯA

 NGÀY THU MƯA

 NGÀY THU MƯA

 NGÀY THU MƯA

Ngày thu thấy lá đổi màu

Ngày thu thấy lá đổi màu

Ngày thu thấy lá đổi màu

Ngày thu thấy lá đổi màu

Heo may se lạnh mắt sầu ngóng ai

Heo may se lạnh mắt sầu ngóng ai

Heo may se lạnh mắt sầu ngóng ai

Heo may se lạnh mắt sầu ngóng ai

Xuân thì mau lắm tàn phai

Xuân thì mau lắm tàn phai

Xuân thì mau lắm tàn phai

Xuân thì mau lắm tàn phai

Người đi xa vắng có hoài chốn xưa

Người đi xa vắng có hoài chốn xưa

Người đi xa vắng có hoài chốn xưa

Người đi xa vắng có hoài chốn xưa

Ngày thu trời cứ đổ mưa

Ngày thu trời cứ đổ mưa

Ngày thu trời cứ đổ mưa

Ngày thu trời cứ đổ mưa

Giọt dài giọt ngắn giọt vừa vừa tuôn

Giọt dài giọt ngắn giọt vừa vừa tuôn

Giọt dài giọt ngắn giọt vừa vừa tuôn

Giọt dài giọt ngắn giọt vừa vừa tuôn

Trên đường một bóng cô đơn

Trên đường một bóng cô đơn

Trên đường một bóng cô đơn

Trên đường một bóng cô đơn

Bước đi chầm chậm đường trơn một mình

Bước đi chầm chậm đường trơn một mình

Bước đi chầm chậm đường trơn một mình

Bước đi chầm chậm đường trơn một mình

Thu mà nắng chẳng lung linh

Thu mà nắng chẳng lung linh

Thu mà nắng chẳng lung linh

Thu mà nắng chẳng lung linh

Bầu trời xám xịt, bình minh nhạt nhòa

Bầu trời xám xịt, bình minh nhạt nhòa

Bầu trời xám xịt, bình minh nhạt nhòa

Bầu trời xám xịt, bình minh nhạt nhòa

Bao giờ u ám trôi qua

Bao giờ u ám trôi qua

Bao giờ u ám trôi qua

Bao giờ u ám trôi qua

Ngày thu vàng nắng người xa lại về.

Ngày thu vàng nắng người xa lại về.

Ngày thu vàng nắng người xa lại về.

Ngày thu vàng nắng người xa lại về.

 MƯA CUỐI THU

 MƯA CUỐI THU

 MƯA CUỐI THU

 MƯA CUỐI THU

Đưa tay em hứng giọt mưa

Đưa tay em hứng giọt mưa

Đưa tay em hứng giọt mưa

Đưa tay em hứng giọt mưa

Hứng bao nhiêu giọt vẫn chưa thấy đầy

Hứng bao nhiêu giọt vẫn chưa thấy đầy

Hứng bao nhiêu giọt vẫn chưa thấy đầy

Hứng bao nhiêu giọt vẫn chưa thấy đầy

Bao nhiêu mưa nắng dạng dày

Bao nhiêu mưa nắng dạng dày

Bao nhiêu mưa nắng dạng dày

Bao nhiêu mưa nắng dạng dày

Cuối thu mưa đổ tràn đầy ý thơ!

Cuối thu mưa đổ tràn đầy ý thơ!

Cuối thu mưa đổ tràn đầy ý thơ!

Cuối thu mưa đổ tràn đầy ý thơ!

Cuộc đời là thực hay mơ

Cuộc đời là thực hay mơ

Cuộc đời là thực hay mơ

Cuộc đời là thực hay mơ

Người thương kẻ nhớ ai chờ đợi ai

Người thương kẻ nhớ ai chờ đợi ai

Người thương kẻ nhớ ai chờ đợi ai

Người thương kẻ nhớ ai chờ đợi ai

Đêm nay mưa đổ thật dài

Đêm nay mưa đổ thật dài

Đêm nay mưa đổ thật dài

Đêm nay mưa đổ thật dài

Hứng bao nhiêu giọt tê tay tím lòng.

Hứng bao nhiêu giọt tê tay tím lòng.

Hứng bao nhiêu giọt tê tay tím lòng.

Hứng bao nhiêu giọt tê tay tím lòng.

Thân bèo nên mãi long đong

Thân bèo nên mãi long đong

Thân bèo nên mãi long đong

Thân bèo nên mãi long đong

Nắng mưa vạn nẽo ruổi rong tháng ngày

Nắng mưa vạn nẽo ruổi rong tháng ngày

Nắng mưa vạn nẽo ruổi rong tháng ngày

Nắng mưa vạn nẽo ruổi rong tháng ngày

Cuộc đời thường có rủi may

Cuộc đời thường có rủi may

Cuộc đời thường có rủi may

Cuộc đời thường có rủi may

Còn đôi tay đó .. thẳng ngay tấm lòng !

Còn đôi tay đó .. thẳng ngay tấm lòng !

Còn đôi tay đó .. thẳng ngay tấm lòng !

Còn đôi tay đó .. thẳng ngay tấm lòng !

Những vần thơ về mưa đông cô đơn, lạnh lẽo tâm hồn người đọc

Những vần thơ về mưa đông cô đơn, lạnh lẽo tâm hồn người đọc

Những vần thơ về mưa đông cô đơn, lạnh lẽo tâm hồn người đọc

Những vần thơ về mưa đông cô đơn, lạnh lẽo tâm hồn người đọc

Những vần thơ về mưa đông cô đơn, lạnh lẽo tâm hồn người đọc

Nếu như những bài thơ về mưa thu chỉ buồn man mác, nhẹ nhàng thì thơ về mưa đông lại day dứt, cô đơn và buồn bã đến não lòng. Mưa mùa đông thường lạnh và khiến con người ta cảm thấy buồn tủi. Những bài thơ về mưa đông mà snvt.vn sưu tâm dưới đây dành cho những bạn đọc nào đang cần trải lòng.

Nếu như những bài thơ về mưa thu chỉ buồn man mác, nhẹ nhàng thì thơ về mưa đông lại day dứt, cô đơn và buồn bã đến não lòng. Mưa mùa đông thường lạnh và khiến con người ta cảm thấy buồn tủi. Những bài thơ về mưa đông mà snvt.vn sưu tâm dưới đây dành cho những bạn đọc nào đang cần trải lòng.

Nếu như những bài thơ về mưa thu chỉ buồn man mác, nhẹ nhàng thì thơ về mưa đông lại day dứt, cô đơn và buồn bã đến não lòng. Mưa mùa đông thường lạnh và khiến con người ta cảm thấy buồn tủi. Những bài thơ về mưa đông mà snvt.vn sưu tâm dưới đây dành cho những bạn đọc nào đang cần trải lòng.

Nếu như những bài thơ về mưa thu chỉ buồn man mác, nhẹ nhàng thì thơ về mưa đông lại day dứt, cô đơn và buồn bã đến não lòng. Mưa mùa đông thường lạnh và khiến con người ta cảm thấy buồn tủi. Những bài thơ về mưa đông mà snvt.vn sưu tâm dưới đây dành cho những bạn đọc nào đang cần trải lòng.

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Rẽ bước loanh quanh mấy ngõ vừa

Rẽ bước loanh quanh mấy ngõ vừa

Rẽ bước loanh quanh mấy ngõ vừa

Rẽ bước loanh quanh mấy ngõ vừa

Chiếc lá vàng rơi bên cỏ úa

Chiếc lá vàng rơi bên cỏ úa

Chiếc lá vàng rơi bên cỏ úa

Chiếc lá vàng rơi bên cỏ úa

Hàng cây khô ngã giữa đường xưa

Hàng cây khô ngã giữa đường xưa

Hàng cây khô ngã giữa đường xưa

Hàng cây khô ngã giữa đường xưa

Trăng sầu núp bóng mây che khuất

Trăng sầu núp bóng mây che khuất

Trăng sầu núp bóng mây che khuất

Trăng sầu núp bóng mây che khuất

Gió giận vương mình ngói tốc thưa

Gió giận vương mình ngói tốc thưa

Gió giận vương mình ngói tốc thưa

Gió giận vương mình ngói tốc thưa

Ảm đạm trời đông se lạnh giá

Ảm đạm trời đông se lạnh giá

Ảm đạm trời đông se lạnh giá

Ảm đạm trời đông se lạnh giá

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

Đường về lối nhỏ vẫn còn mưa

TRỜI VẪN CÒN MƯA..

TRỜI VẪN CÒN MƯA..

TRỜI VẪN CÒN MƯA..

TRỜI VẪN CÒN MƯA..

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa

Để nghe thương nhớ mấy cho vừa

Để nghe thương nhớ mấy cho vừa

Để nghe thương nhớ mấy cho vừa

Để nghe thương nhớ mấy cho vừa

Tiếc cội hoa buồn bên cỏ úa

Tiếc cội hoa buồn bên cỏ úa

Tiếc cội hoa buồn bên cỏ úa

Tiếc cội hoa buồn bên cỏ úa

Sầu cành trơ lá giữa đường xưa

Sầu cành trơ lá giữa đường xưa

Sầu cành trơ lá giữa đường xưa

Sầu cành trơ lá giữa đường xưa

Một vầng trăng khuyết mây che khuất

Một vầng trăng khuyết mây che khuất

Một vầng trăng khuyết mây che khuất

Một vầng trăng khuyết mây che khuất

Cho làn gió bấc thổi lưa thưa

Cho làn gió bấc thổi lưa thưa

Cho làn gió bấc thổi lưa thưa

Cho làn gió bấc thổi lưa thưa

Để lại trời sương gieo lạnh giá

Để lại trời sương gieo lạnh giá

Để lại trời sương gieo lạnh giá

Để lại trời sương gieo lạnh giá

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa..

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa..

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa..

Thu hết Đông rồi mưa vẫn mưa..

MƯA BUỒN

MƯA BUỒN

MƯA BUỒN

MƯA BUỒN

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Mình tâ độc bước ngõ đi vừa

Mình tâ độc bước ngõ đi vừa

Mình tâ độc bước ngõ đi vừa

Mình tâ độc bước ngõ đi vừa

Cành khô gẫy đổ bên đường vắng

Cành khô gẫy đổ bên đường vắng

Cành khô gẫy đổ bên đường vắng

Cành khô gẫy đổ bên đường vắng

Rũ rụng hoa tàn lối nhỏ xưa

Rũ rụng hoa tàn lối nhỏ xưa

Rũ rụng hoa tàn lối nhỏ xưa

Rũ rụng hoa tàn lối nhỏ xưa

Lặng lẽ đi vào con hẻm khuất

Lặng lẽ đi vào con hẻm khuất

Lặng lẽ đi vào con hẻm khuất

Lặng lẽ đi vào con hẻm khuất

Âm thầm rẽ bước nẻo nhà thưa

Âm thầm rẽ bước nẻo nhà thưa

Âm thầm rẽ bước nẻo nhà thưa

Âm thầm rẽ bước nẻo nhà thưa

Đìu hiu lạnh lẽo màn sương giá

Đìu hiu lạnh lẽo màn sương giá

Đìu hiu lạnh lẽo màn sương giá

Đìu hiu lạnh lẽo màn sương giá

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

Phố nhỏ buồn tênh quạnh quẽ mưa

MƯA CUỐI MÙA

MƯA CUỐI MÙA

MƯA CUỐI MÙA

MƯA CUỐI MÙA

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa

Tí tách hạt rơi nói sao vừa

Tí tách hạt rơi nói sao vừa

Tí tách hạt rơi nói sao vừa

Tí tách hạt rơi nói sao vừa

Sương mờ lạnh lẽo giăng khắp lối

Sương mờ lạnh lẽo giăng khắp lối

Sương mờ lạnh lẽo giăng khắp lối

Sương mờ lạnh lẽo giăng khắp lối

Hàng cây trút lá gió lay đưa

Hàng cây trút lá gió lay đưa

Hàng cây trút lá gió lay đưa

Hàng cây trút lá gió lay đưa

Nhật sầu ẩn bóng mây che khuất

Nhật sầu ẩn bóng mây che khuất

Nhật sầu ẩn bóng mây che khuất

Nhật sầu ẩn bóng mây che khuất

Phố nhỏ đìu hiu bóng người thưa

Phố nhỏ đìu hiu bóng người thưa

Phố nhỏ đìu hiu bóng người thưa

Phố nhỏ đìu hiu bóng người thưa

Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ

Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ

Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ

Nỗi cảm cô đơn buồn lặng lẽ

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa.

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa.

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa.

Sài Gòn cuối mùa vẫn còn mưa.

ĐÔNG VỀ

ĐÔNG VỀ

ĐÔNG VỀ

ĐÔNG VỀ

Đông về mưa bụi chốn lối xưa

Đông về mưa bụi chốn lối xưa

Đông về mưa bụi chốn lối xưa

Đông về mưa bụi chốn lối xưa

Gió lạnh heo may lá đu đưa

Gió lạnh heo may lá đu đưa

Gió lạnh heo may lá đu đưa

Gió lạnh heo may lá đu đưa

Kỉ nệm tình xưa đâu còn nữa

Kỉ nệm tình xưa đâu còn nữa

Kỉ nệm tình xưa đâu còn nữa

Kỉ nệm tình xưa đâu còn nữa

Nay là bãi vắng giữa trời mưa

Nay là bãi vắng giữa trời mưa

Nay là bãi vắng giữa trời mưa

Nay là bãi vắng giữa trời mưa

Mưa vẫn cứ rơi lòng chất chứa

Mưa vẫn cứ rơi lòng chất chứa

Mưa vẫn cứ rơi lòng chất chứa

Mưa vẫn cứ rơi lòng chất chứa

Nhớ người xưa ,duyên nợ đón đưa

Nhớ người xưa ,duyên nợ đón đưa

Nhớ người xưa ,duyên nợ đón đưa

Nhớ người xưa ,duyên nợ đón đưa

Mà nay tình chết chia đôi lứa

Mà nay tình chết chia đôi lứa

Mà nay tình chết chia đôi lứa

Mà nay tình chết chia đôi lứa

Để lại mình tôi với gió mưa

Để lại mình tôi với gió mưa

Để lại mình tôi với gió mưa

Để lại mình tôi với gió mưa

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

CƠN MƯA MÙA ĐÔNG

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa,

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa,

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa,

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa,

Nỗi nhớ đong sao chẳng thấy vừa.

Nỗi nhớ đong sao chẳng thấy vừa.

Nỗi nhớ đong sao chẳng thấy vừa.

Nỗi nhớ đong sao chẳng thấy vừa.

Gió bấc nghe thương hồn lạnh úa,

Gió bấc nghe thương hồn lạnh úa,

Gió bấc nghe thương hồn lạnh úa,

Gió bấc nghe thương hồn lạnh úa,

Trời tây thoáng nhớ dáng ngày xưa.

Trời tây thoáng nhớ dáng ngày xưa.

Trời tây thoáng nhớ dáng ngày xưa.

Trời tây thoáng nhớ dáng ngày xưa.

Hiên ngoài lữ khách mờ xa khuất,

Hiên ngoài lữ khách mờ xa khuất,

Hiên ngoài lữ khách mờ xa khuất,

Hiên ngoài lữ khách mờ xa khuất,

Góc vắng thi nhân nhạt bóng thưa.

Góc vắng thi nhân nhạt bóng thưa.

Góc vắng thi nhân nhạt bóng thưa.

Góc vắng thi nhân nhạt bóng thưa.

Nguyệt tận, đông tàn tim buốt giá,

Nguyệt tận, đông tàn tim buốt giá,

Nguyệt tận, đông tàn tim buốt giá,

Nguyệt tận, đông tàn tim buốt giá,

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa.

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa.

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa.

Chiều về rớt rụng hạt sương mưa.

ĐÔNG SANG

ĐÔNG SANG

ĐÔNG SANG

ĐÔNG SANG

Biết là xuân vẫn chửa có sang

Biết là xuân vẫn chửa có sang

Biết là xuân vẫn chửa có sang

Biết là xuân vẫn chửa có sang

Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng

Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng

Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng

Tim yêu hai đứa cứ rộn ràng

Bao năm lỡ làng trong trống vắng

Bao năm lỡ làng trong trống vắng

Bao năm lỡ làng trong trống vắng

Bao năm lỡ làng trong trống vắng

Sâu lắng tình thương ôi mênh mang

Sâu lắng tình thương ôi mênh mang

Sâu lắng tình thương ôi mênh mang

Sâu lắng tình thương ôi mênh mang

Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang

Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang

Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang

Cuộc đời hạnh phúc rộng thênh thang

Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng

Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng

Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng

Hai đứa ôm nhau thiệt lẹ làng

Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm

Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm

Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm

Nụ hôn nồng nàn trong nắng sớm

Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.

Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.

Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.

Thẹn thùng ta cùng đón đông sang.

MƯA ĐÔNG

MƯA ĐÔNG

MƯA ĐÔNG

MƯA ĐÔNG

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Nhìn chiếc giày ai thấy cũng vừa

Nhìn chiếc giày ai thấy cũng vừa

Nhìn chiếc giày ai thấy cũng vừa

Nhìn chiếc giày ai thấy cũng vừa

Ngõ tắt vòng quanh qua chốn cũ

Ngõ tắt vòng quanh qua chốn cũ

Ngõ tắt vòng quanh qua chốn cũ

Ngõ tắt vòng quanh qua chốn cũ

Đường ngang đi thẳng lại quê xưa

Đường ngang đi thẳng lại quê xưa

Đường ngang đi thẳng lại quê xưa

Đường ngang đi thẳng lại quê xưa

Hàng mai trước cửa cây trồng nhặt

Hàng mai trước cửa cây trồng nhặt

Hàng mai trước cửa cây trồng nhặt

Hàng mai trước cửa cây trồng nhặt

Bờ liễu sau nhà có kẻ thưa

Bờ liễu sau nhà có kẻ thưa

Bờ liễu sau nhà có kẻ thưa

Bờ liễu sau nhà có kẻ thưa

Lạnh liễu trời đông làn gió rét

Lạnh liễu trời đông làn gió rét

Lạnh liễu trời đông làn gió rét

Lạnh liễu trời đông làn gió rét

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Chiều hôm dạo ấy có cơn mưa

Những vần thơ về mưa hạ rướm buồn nhưng không hề bi lụy

Những vần thơ về mưa hạ rướm buồn nhưng không hề bi lụy

Những vần thơ về mưa hạ rướm buồn nhưng không hề bi lụy

Những vần thơ về mưa hạ rướm buồn nhưng không hề bi lụy

Những vần thơ về mưa hạ rướm buồn nhưng không hề bi lụy

Nghĩ tới mưa người ta thường nghĩ tới nỗi buồn. Nhưng cũng có những ngoại lệ, mưa mùa hạ biểu trưng cho sự tươi mát, sức sống, xóa đi những oi bức, ngột ngạt. Có lẽ chính vì vậy mà những bài thơ về mưa mùa hạ không hề quá bi lụy mà có sự hối hả, sôi động nhất định. Thơ về mưa mùa hạ mang lại một màu sắc mới trong chùm thơ về mưa. Hãy cùng sntvn.vn tha đổi tâm trạng với những bài thơ về mưa mùa hạ

Nghĩ tới mưa người ta thường nghĩ tới nỗi buồn. Nhưng cũng có những ngoại lệ, mưa mùa hạ biểu trưng cho sự tươi mát, sức sống, xóa đi những oi bức, ngột ngạt. Có lẽ chính vì vậy mà những bài thơ về mưa mùa hạ không hề quá bi lụy mà có sự hối hả, sôi động nhất định. Thơ về mưa mùa hạ mang lại một màu sắc mới trong chùm thơ về mưa. Hãy cùng sntvn.vn tha đổi tâm trạng với những bài thơ về mưa mùa hạ

Nghĩ tới mưa người ta thường nghĩ tới nỗi buồn. Nhưng cũng có những ngoại lệ, mưa mùa hạ biểu trưng cho sự tươi mát, sức sống, xóa đi những oi bức, ngột ngạt. Có lẽ chính vì vậy mà những bài thơ về mưa mùa hạ không hề quá bi lụy mà có sự hối hả, sôi động nhất định. Thơ về mưa mùa hạ mang lại một màu sắc mới trong chùm thơ về mưa. Hãy cùng sntvn.vn tha đổi tâm trạng với những bài thơ về mưa mùa hạ

Nghĩ tới mưa người ta thường nghĩ tới nỗi buồn. Nhưng cũng có những ngoại lệ, mưa mùa hạ biểu trưng cho sự tươi mát, sức sống, xóa đi những oi bức, ngột ngạt. Có lẽ chính vì vậy mà những bài thơ về mưa mùa hạ không hề quá bi lụy mà có sự hối hả, sôi động nhất định. Thơ về mưa mùa hạ mang lại một màu sắc mới trong chùm thơ về mưa. Hãy cùng sntvn.vn tha đổi tâm trạng với những bài thơ về mưa mùa hạ

MƯA ĐẦU MÙA

MƯA ĐẦU MÙA

MƯA ĐẦU MÙA

MƯA ĐẦU MÙA

Cơn mưa em dịu mát cả mùa hè

Cơn mưa em dịu mát cả mùa hè

Cơn mưa em dịu mát cả mùa hè

Cơn mưa em dịu mát cả mùa hè

Xua cái nóng bao ngày rồi oi ả

Xua cái nóng bao ngày rồi oi ả

Xua cái nóng bao ngày rồi oi ả

Xua cái nóng bao ngày rồi oi ả

Làm xanh lại đến từng con mắt lá

Làm xanh lại đến từng con mắt lá

Làm xanh lại đến từng con mắt lá

Làm xanh lại đến từng con mắt lá

Chợt bồi hồi nhớ lắm một nụ hôn

Chợt bồi hồi nhớ lắm một nụ hôn

Chợt bồi hồi nhớ lắm một nụ hôn

Chợt bồi hồi nhớ lắm một nụ hôn

Tôi ngỡ ngàng …trong veo cánh bằng lăng

Tôi ngỡ ngàng …trong veo cánh bằng lăng

Tôi ngỡ ngàng …trong veo cánh bằng lăng

Tôi ngỡ ngàng …trong veo cánh bằng lăng

Màu tím thủy tinh nhắc một thời mực tím

Màu tím thủy tinh nhắc một thời mực tím

Màu tím thủy tinh nhắc một thời mực tím

Màu tím thủy tinh nhắc một thời mực tím

Giọng cười ai quả đầu mùa ngọt lịm

Giọng cười ai quả đầu mùa ngọt lịm

Giọng cười ai quả đầu mùa ngọt lịm

Giọng cười ai quả đầu mùa ngọt lịm

Thấm vào lòng mát rượi những hạt mưa

Thấm vào lòng mát rượi những hạt mưa

Thấm vào lòng mát rượi những hạt mưa

Thấm vào lòng mát rượi những hạt mưa

Cơn mưa em về xao động giấc mơ xưa

Cơn mưa em về xao động giấc mơ xưa

Cơn mưa em về xao động giấc mơ xưa

Cơn mưa em về xao động giấc mơ xưa

Một mùa hè bát ngát sen hồng nở

Một mùa hè bát ngát sen hồng nở

Một mùa hè bát ngát sen hồng nở

Một mùa hè bát ngát sen hồng nở

Nụ hôn đầu đời thoảng hương sen trong gió

Nụ hôn đầu đời thoảng hương sen trong gió

Nụ hôn đầu đời thoảng hương sen trong gió

Nụ hôn đầu đời thoảng hương sen trong gió

Tim đập dồn sóng vỗ tuổi tròn trăng

Tim đập dồn sóng vỗ tuổi tròn trăng

Tim đập dồn sóng vỗ tuổi tròn trăng

Tim đập dồn sóng vỗ tuổi tròn trăng

Mưa đi em cho về lại tháng năm

Mưa đi em cho về lại tháng năm

Mưa đi em cho về lại tháng năm

Mưa đi em cho về lại tháng năm

Mùa hè cuối rưng rưng dòng lưu bút

Mùa hè cuối rưng rưng dòng lưu bút

Mùa hè cuối rưng rưng dòng lưu bút

Mùa hè cuối rưng rưng dòng lưu bút

Chẳng giật mình đâu , sấm đầu mùa thảng thốt

Chẳng giật mình đâu , sấm đầu mùa thảng thốt

Chẳng giật mình đâu , sấm đầu mùa thảng thốt

Chẳng giật mình đâu , sấm đầu mùa thảng thốt

Có cô bé nào nhìn hoa sấu rụng phố quen

Có cô bé nào nhìn hoa sấu rụng phố quen

Có cô bé nào nhìn hoa sấu rụng phố quen

Có cô bé nào nhìn hoa sấu rụng phố quen

Và tôi một mình chạy trong lối mưa em …

Và tôi một mình chạy trong lối mưa em …

Và tôi một mình chạy trong lối mưa em …

Và tôi một mình chạy trong lối mưa em …

MƯA THÁNG SÁU

MƯA THÁNG SÁU

MƯA THÁNG SÁU

MƯA THÁNG SÁU

Mưa chiều xoã cánh chim di

Mưa chiều xoã cánh chim di

Mưa chiều xoã cánh chim di

Mưa chiều xoã cánh chim di

Để ai ngơ ngẩn tìm gì trong thơ?

Để ai ngơ ngẩn tìm gì trong thơ?

Để ai ngơ ngẩn tìm gì trong thơ?

Để ai ngơ ngẩn tìm gì trong thơ?

Biển tình còn đó ai chờ

Biển tình còn đó ai chờ

Biển tình còn đó ai chờ

Biển tình còn đó ai chờ

Sông tương bến cũ trong mơ đi tìm

Sông tương bến cũ trong mơ đi tìm

Sông tương bến cũ trong mơ đi tìm

Sông tương bến cũ trong mơ đi tìm

Chữ duyên bẩy nổi ba chìm

Chữ duyên bẩy nổi ba chìm

Chữ duyên bẩy nổi ba chìm

Chữ duyên bẩy nổi ba chìm

Dòng đời xô đẩy trái tim u buồn

Dòng đời xô đẩy trái tim u buồn

Dòng đời xô đẩy trái tim u buồn

Dòng đời xô đẩy trái tim u buồn

Lệ lòng hoà với mưa tuôn

Lệ lòng hoà với mưa tuôn

Lệ lòng hoà với mưa tuôn

Lệ lòng hoà với mưa tuôn

Gió giăng nỗi nhớ mây buồn chẳng bay

Gió giăng nỗi nhớ mây buồn chẳng bay

Gió giăng nỗi nhớ mây buồn chẳng bay

Gió giăng nỗi nhớ mây buồn chẳng bay

Thương người uống giọt mưa say

Thương người uống giọt mưa say

Thương người uống giọt mưa say

Thương người uống giọt mưa say

Của trời đổ xuống đắng cay ngập lòng

Của trời đổ xuống đắng cay ngập lòng

Của trời đổ xuống đắng cay ngập lòng

Của trời đổ xuống đắng cay ngập lòng

Bao đêm hoang hoải chờ mong

Bao đêm hoang hoải chờ mong

Bao đêm hoang hoải chờ mong

Bao đêm hoang hoải chờ mong

Đợi người tâm sự ân nồng nhớ thương

Đợi người tâm sự ân nồng nhớ thương

Đợi người tâm sự ân nồng nhớ thương

Đợi người tâm sự ân nồng nhớ thương

Xa người canh cánh vấn vương

Xa người canh cánh vấn vương

Xa người canh cánh vấn vương

Xa người canh cánh vấn vương

Nhớ đôi mắt ngọc môi hường của em

Nhớ đôi mắt ngọc môi hường của em

Nhớ đôi mắt ngọc môi hường của em

Nhớ đôi mắt ngọc môi hường của em

Nhớ vòng tay ấm dịu êm

Nhớ vòng tay ấm dịu êm

Nhớ vòng tay ấm dịu êm

Nhớ vòng tay ấm dịu êm

Nhớ nụ hôn ngọt cho mềm bờ môi

Nhớ nụ hôn ngọt cho mềm bờ môi

Nhớ nụ hôn ngọt cho mềm bờ môi

Nhớ nụ hôn ngọt cho mềm bờ môi

Về đâu cái thủa thiếu thời

Về đâu cái thủa thiếu thời

Về đâu cái thủa thiếu thời

Về đâu cái thủa thiếu thời

Mưa đêm tháng hạ cho đời nở hoa

Mưa đêm tháng hạ cho đời nở hoa

Mưa đêm tháng hạ cho đời nở hoa

Mưa đêm tháng hạ cho đời nở hoa

Ước gì ta được chung nhà

Ước gì ta được chung nhà

Ước gì ta được chung nhà

Ước gì ta được chung nhà

Niềm vui , hạnh phúc hoà ca cuộc đời

Niềm vui , hạnh phúc hoà ca cuộc đời

Niềm vui , hạnh phúc hoà ca cuộc đời

Niềm vui , hạnh phúc hoà ca cuộc đời

HẠ THƯƠNG

HẠ THƯƠNG

HẠ THƯƠNG

HẠ THƯƠNG

Có cơn mưa nào vừa dội xuống miền yêu

Có cơn mưa nào vừa dội xuống miền yêu

Có cơn mưa nào vừa dội xuống miền yêu

Có cơn mưa nào vừa dội xuống miền yêu

Làm tơi tả cánh bằng lăng trong chiều heo hút…

Làm tơi tả cánh bằng lăng trong chiều heo hút…

Làm tơi tả cánh bằng lăng trong chiều heo hút…

Làm tơi tả cánh bằng lăng trong chiều heo hút…

gió

gió

gió

gió

Mây lang thang nơi đại ngàn xa đó

Mây lang thang nơi đại ngàn xa đó

Mây lang thang nơi đại ngàn xa đó

Mây lang thang nơi đại ngàn xa đó

Có chở dùm nổi buồn về phía đại dương xanh

Có chở dùm nổi buồn về phía đại dương xanh

Có chở dùm nổi buồn về phía đại dương xanh

Có chở dùm nổi buồn về phía đại dương xanh

Em và anh chỉ cách một mùa hạ mong manh

Em và anh chỉ cách một mùa hạ mong manh

Em và anh chỉ cách một mùa hạ mong manh

Em và anh chỉ cách một mùa hạ mong manh

Mà tháng sáu trời gieo bản tình sầu trên màu hoa tím ngắt

Mà tháng sáu trời gieo bản tình sầu trên màu hoa tím ngắt

Mà tháng sáu trời gieo bản tình sầu trên màu hoa tím ngắt

Mà tháng sáu trời gieo bản tình sầu trên màu hoa tím ngắt

Nổi nhớ như dao cứa lòng người nhưng nhức

Nổi nhớ như dao cứa lòng người nhưng nhức

Nổi nhớ như dao cứa lòng người nhưng nhức

Nổi nhớ như dao cứa lòng người nhưng nhức

Thương như thương phận mình

Thương như thương phận mình

Thương như thương phận mình

Thương như thương phận mình

lạc lõng những đêm sương

lạc lõng những đêm sương

lạc lõng những đêm sương

lạc lõng những đêm sương

Mưa chiều nay rơi dài trên những mảnh tường loang

Mưa chiều nay rơi dài trên những mảnh tường loang

Mưa chiều nay rơi dài trên những mảnh tường loang

Mưa chiều nay rơi dài trên những mảnh tường loang

Tí tách nỉ non như tiếng con mèo già..chua chát

Tí tách nỉ non như tiếng con mèo già..chua chát

Tí tách nỉ non như tiếng con mèo già..chua chát

Tí tách nỉ non như tiếng con mèo già..chua chát

Hoài công như con dã tràng xây lâu đài trên cát

Hoài công như con dã tràng xây lâu đài trên cát

Hoài công như con dã tràng xây lâu đài trên cát

Hoài công như con dã tràng xây lâu đài trên cát

Trút cạn linh hồn cho một mối tơ đau

Trút cạn linh hồn cho một mối tơ đau

Trút cạn linh hồn cho một mối tơ đau

Trút cạn linh hồn cho một mối tơ đau

Anh lạc về miền xa nên dĩ vãng chỉ là ký ức không màu

Anh lạc về miền xa nên dĩ vãng chỉ là ký ức không màu

Anh lạc về miền xa nên dĩ vãng chỉ là ký ức không màu

Anh lạc về miền xa nên dĩ vãng chỉ là ký ức không màu

Bên ô cửa đìu hiu

Bên ô cửa đìu hiu

Bên ô cửa đìu hiu

Bên ô cửa đìu hiu

em nép vào lòng đêm nương náu

em nép vào lòng đêm nương náu

em nép vào lòng đêm nương náu

em nép vào lòng đêm nương náu

Mà hạ vẫn thương em nên rót từng cơn mưa tháng sáu

Mà hạ vẫn thương em nên rót từng cơn mưa tháng sáu

Mà hạ vẫn thương em nên rót từng cơn mưa tháng sáu

Mà hạ vẫn thương em nên rót từng cơn mưa tháng sáu

Như xua tan bão lòng hay xua tiếng đời trôi

Như xua tan bão lòng hay xua tiếng đời trôi

Như xua tan bão lòng hay xua tiếng đời trôi

Như xua tan bão lòng hay xua tiếng đời trôi

Anh có về khu vườn xưa xin đừng ghé lại chỗ em ngồi

Anh có về khu vườn xưa xin đừng ghé lại chỗ em ngồi

Anh có về khu vườn xưa xin đừng ghé lại chỗ em ngồi

Anh có về khu vườn xưa xin đừng ghé lại chỗ em ngồi

Đừng nhặt cánh hoa tàn trên bậc thềm loang nước

Đừng nhặt cánh hoa tàn trên bậc thềm loang nước

Đừng nhặt cánh hoa tàn trên bậc thềm loang nước

Đừng nhặt cánh hoa tàn trên bậc thềm loang nước

Đừng với ánh trăng gầy trong màn đêm sũng ướt

Đừng với ánh trăng gầy trong màn đêm sũng ướt

Đừng với ánh trăng gầy trong màn đêm sũng ướt

Đừng với ánh trăng gầy trong màn đêm sũng ướt

Đừng…đừng khơi lại tro tàn khi tất cả đã hóa cơn mưa

Đừng…đừng khơi lại tro tàn khi tất cả đã hóa cơn mưa

Đừng…đừng khơi lại tro tàn khi tất cả đã hóa cơn mưa

Đừng…đừng khơi lại tro tàn khi tất cả đã hóa cơn mưa

MƯA MÙA HẠ

MƯA MÙA HẠ

MƯA MÙA HẠ

MƯA MÙA HẠ

Có cơn mưa mùa hạ

Có cơn mưa mùa hạ

Có cơn mưa mùa hạ

Có cơn mưa mùa hạ

Ngang qua tuổi học trò

Ngang qua tuổi học trò

Ngang qua tuổi học trò

Ngang qua tuổi học trò

Cơn mưa trông đến lạ!

Cơn mưa trông đến lạ!

Cơn mưa trông đến lạ!

Cơn mưa trông đến lạ!

Tím cả những vần thơ

Tím cả những vần thơ

Tím cả những vần thơ

Tím cả những vần thơ

Cơn mưa đu theo gió

Cơn mưa đu theo gió

Cơn mưa đu theo gió

Cơn mưa đu theo gió

Rạo rực và hát ca

Rạo rực và hát ca

Rạo rực và hát ca

Rạo rực và hát ca

Mưa ào con đường nhỏ

Mưa ào con đường nhỏ

Mưa ào con đường nhỏ

Mưa ào con đường nhỏ

Trên vòm lá me già

Trên vòm lá me già

Trên vòm lá me già

Trên vòm lá me già

Mưa bung cánh phượng nở

Mưa bung cánh phượng nở

Mưa bung cánh phượng nở

Mưa bung cánh phượng nở

Mưa ướt tiếng ve sầu

Mưa ướt tiếng ve sầu

Mưa ướt tiếng ve sầu

Mưa ướt tiếng ve sầu

Mướt áo ai má đỏ

Mướt áo ai má đỏ

Mướt áo ai má đỏ

Mướt áo ai má đỏ

Ríu rít mắt bồ câu

Ríu rít mắt bồ câu

Ríu rít mắt bồ câu

Ríu rít mắt bồ câu

Mưa sầu trang lưu bút

Mưa sầu trang lưu bút

Mưa sầu trang lưu bút

Mưa sầu trang lưu bút

Ướt cả trời thanh xuân

Ướt cả trời thanh xuân

Ướt cả trời thanh xuân

Ướt cả trời thanh xuân

Mắt hoen nhòa lệ ướt

Mắt hoen nhòa lệ ướt

Mắt hoen nhòa lệ ướt

Mắt hoen nhòa lệ ướt

Giữa mùa mưa tần ngần

Giữa mùa mưa tần ngần

Giữa mùa mưa tần ngần

Giữa mùa mưa tần ngần

Mưa ngập ngừng tý tách

Mưa ngập ngừng tý tách

Mưa ngập ngừng tý tách

Mưa ngập ngừng tý tách

Chập chờn cùng gió đưa

Chập chờn cùng gió đưa

Chập chờn cùng gió đưa

Chập chờn cùng gió đưa

Có cơn mưa khanh khách

Có cơn mưa khanh khách

Có cơn mưa khanh khách

Có cơn mưa khanh khách

Tím hạ về lưa thưa …

Tím hạ về lưa thưa …

Tím hạ về lưa thưa …

Tím hạ về lưa thưa …

 GẶP MƯA 

 GẶP MƯA 

 GẶP MƯA 

 GẶP MƯA 

Cơn mưa đầu mùa Hạ

Cơn mưa đầu mùa Hạ

Cơn mưa đầu mùa Hạ

Cơn mưa đầu mùa Hạ

Bất chợt rải mặt đường

Bất chợt rải mặt đường

Bất chợt rải mặt đường

Bất chợt rải mặt đường

Tà áo trắng vấn vương

Tà áo trắng vấn vương

Tà áo trắng vấn vương

Tà áo trắng vấn vương

Vuốt mềm những ánh mắt.

Vuốt mềm những ánh mắt.

Vuốt mềm những ánh mắt.

Vuốt mềm những ánh mắt.

Hiên nhà tránh mưa hắt

Hiên nhà tránh mưa hắt

Hiên nhà tránh mưa hắt

Hiên nhà tránh mưa hắt

Đang nghĩ việc dở dang

Đang nghĩ việc dở dang

Đang nghĩ việc dở dang

Đang nghĩ việc dở dang

Chợt thấy ai vội vàng

Chợt thấy ai vội vàng

Chợt thấy ai vội vàng

Chợt thấy ai vội vàng

Ô che đầu đang tới.

Ô che đầu đang tới.

Ô che đầu đang tới.

Ô che đầu đang tới.

Lẻ bóng chim chới với

Lẻ bóng chim chới với

Lẻ bóng chim chới với

Lẻ bóng chim chới với

Ngập ngừng trong cơn mưa

Ngập ngừng trong cơn mưa

Ngập ngừng trong cơn mưa

Ngập ngừng trong cơn mưa

Chiếc ô đây đủ vừa

Chiếc ô đây đủ vừa

Chiếc ô đây đủ vừa

Chiếc ô đây đủ vừa

Cho hai người sánh bước .

Cho hai người sánh bước .

Cho hai người sánh bước .

Cho hai người sánh bước .

Gió cứ chạy phía trước

Gió cứ chạy phía trước

Gió cứ chạy phía trước

Gió cứ chạy phía trước

Em mong mưa đừng nhanh

Em mong mưa đừng nhanh

Em mong mưa đừng nhanh

Em mong mưa đừng nhanh

Vì đã được gần anh

Vì đã được gần anh

Vì đã được gần anh

Vì đã được gần anh

Cứ từ từ mưa nhé!

Cứ từ từ mưa nhé!

Cứ từ từ mưa nhé!

Cứ từ từ mưa nhé!

Gặp mưa đôi chim sẻ

Gặp mưa đôi chim sẻ

Gặp mưa đôi chim sẻ

Gặp mưa đôi chim sẻ

Trời cao tung cánh bay

Trời cao tung cánh bay

Trời cao tung cánh bay

Trời cao tung cánh bay

Còn em đây mỗi ngày

Còn em đây mỗi ngày

Còn em đây mỗi ngày

Còn em đây mỗi ngày

Đã có anh bên cạnh .

Đã có anh bên cạnh .

Đã có anh bên cạnh .

Đã có anh bên cạnh .

Có lẽ mưa chính là nỗi lòng để các thi sĩ bày tỏ lòng mình. Thơ về mưa dù ít dù nhiều thường gắn liền với nỗi buồn, sự tiếc nuối. Những bài thơ về mưa sntv.vn là tiếng lòng chung cho những độc giả đang đi tìm sự đồng điệu nơi con tim. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé

Có lẽ mưa chính là nỗi lòng để các thi sĩ bày tỏ lòng mình. Thơ về mưa dù ít dù nhiều thường gắn liền với nỗi buồn, sự tiếc nuối. Những bài thơ về mưa sntv.vn là tiếng lòng chung cho những độc giả đang đi tìm sự đồng điệu nơi con tim. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé

Có lẽ mưa chính là nỗi lòng để các thi sĩ bày tỏ lòng mình. Thơ về mưa dù ít dù nhiều thường gắn liền với nỗi buồn, sự tiếc nuối. Những bài thơ về mưa sntv.vn là tiếng lòng chung cho những độc giả đang đi tìm sự đồng điệu nơi con tim. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé

Có lẽ mưa chính là nỗi lòng để các thi sĩ bày tỏ lòng mình. Thơ về mưa dù ít dù nhiều thường gắn liền với nỗi buồn, sự tiếc nuối. Những bài thơ về mưa sntv.vn là tiếng lòng chung cho những độc giả đang đi tìm sự đồng điệu nơi con tim. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé

Những bài thơ chế hay nhất, tình yêu, học sinh, thơ chế 4 chữ

Top những bài thơ nhớ người yêu được chia sẻ nhiều nhất

Bình Luận ( 0 )

Để lại Bình Luận của bạn

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

 

Hãy Goi Ngay ( Hoa Đẹp Rẻ Sang ) Giao Miễn Phí  , Bạn Đang cần tìm shop hoa, hãy goi ngay shop nhé, nhận giao hoa tận nơi miễn phí, có hóa đơn vat, dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp
 

. shop hoa tươi đặt hoa công nghệ 

điên hoa 24gio  , hoa tươi đẹp không tưởnghoa tươi

dienhoavip.vndiachishophoa.vn , diadiemshophoa.vn 

câu nói hay 

Trả lời